Kwetsbaarheid is je grootste kracht wordt vaak gezegd, maar toch is kwetsbaar zijn heel spannend. Hoeveel keren in je leven ben je pijn gedaan? Hoeveel keren in je leven ben je teleurgesteld? Hoeveel keren in je leven heb je je in vertrouwen opengesteld en is er toch op je hart getrapt?

Kwetsbaarheid en liefde

Auteurs: Jacquelien en Marco de Jager, grondleggers van Breathfulness en van de enneagram dimensie: de levensfasen.

 

Velen malen ben je gekwetst, gekleineerd, niet begrepen, niet gehoord, niet gezien en weer opgestaan, maar dan ineens is het die bewuste druppel. Het moment dat je besluit dat je dit niet meer mee wilt maken en het deurtje naar je hart en kwetsbaarheid grondig sluit. Patricia, een cliënt in ons centrum, vertelde: Ik kan me dit moment nog herinneren en dat ik zelfs het besluit nam dat ik dit deurtje ook nooit meer open zou doen. De pijn was genoeg geweest en ik wilde niet meer geraakt worden. Ik voelde me net een broos meisje dat zich onbegrepen voelde en zo niet verder kon. En zag toen maar één mogelijkheid; mezelf afsluiten.

Afsluiten van jezelf

Maar dit afsluiten van je kwetsbaarheid heeft ook een keerzijde. Je afsluiten richting de ander en de buitenwereld betekent ook je afsluiten richting jezelf (je kern) en je gevoel. Door je af te sluiten van je kwetsbaarheid en je kern verlies je niet alleen je veilige basis. Je verliest ook je innerlijke kompas en je bestemming. Alsof je rondloopt in de mist en niet meer weet waar je vandaan komt en naar toe moet. Dan is het logisch dat je je alleen, eenzaam angstig en onzeker voelt en de wereld intens en overweldigend is.

Je gaat buiten jezelf op zoek naar houvast, naar iets of iemand die jouw veiligheid en bescherming kan bieden. Of zoekt een uitvlucht in werk, verdovende middelen of gaat juist anderen helpen om je eigen pijn en gemis niet te voelen.

Patricia: Uiteindelijk kwam ik tot het besef dat niemand mij kon geven waar ik werkelijk naar verlangde. De vervulling was steeds van kortere duur. Mijn verlangen naar liefde, veiligheid, bescherming en innerlijke rust werd steeds groter. Tot moment kwam dat mijn ziel van binnenuit signalen ging geven en ik op pad ging om mezelf terug te vinden. Dit was het begin om mijn hart weer voorzichtig te openen.

Signalen van afgesloten zijn van je kwetsbaarheid worden in verschillende vormen gegeven. Vaak in de vorm van een crisis in je relatie, werk, gezondheid, financiën, etc. Er valt steeds meer weg en uiteindelijk kun je niet meer anders dan het aankijken.

Openen van je hart

Het is spannend om de deur naar je hart en je kwetsbaarheid weer te openen. Spannend om weer (bewust) te voelen, want als eerste stuit je op angst. En als de angst te lang onderdrukt geweest is komen er gevoelens van paniek. Hoe kom ik hieruit? Kom ik er wel uit?

Echter, nu vraagt de angst je om te blijven en niet weg te gaan. Om niet te vluchten, te vechten of te compenseren, maar te voelen wat er in je omgaat. De angst vraagt je om weer in jezelf te gaan geloven. Weer te vertrouwen op die onmetelijke kracht in jezelf die LIEFDE heet.

Maar op weg naar deze bron van LIEFDE IN JEZELF is er ook onzekerheid. Onzekerheid geeft het gevoel dat je heel broos bent, dat iemand jou zo kan breken. Maar als je dit durft te omarmen, is je broosheid een enorme kracht geworden. Een zachte liefdevolle kracht en vallen opgebouwde barrières weg.

Liefde

LIEFDE is de allergrootste kracht en overwint alles.

In deze tijd waarin de roep van hart steeds voelbaarder wordt komt ook de oude pijn en boosheid naar boven. De pijn van het niet vervuld zijn, de pijn van het gemis, de pijn van het niet-begrijpen, de onmacht en frustratie van het anders willen, maar nog niet weten hoe. Vele oude zielen, vele gevoelige mensen dragen deze pijn, spanning en angst al lange tijd met zich mee. Soms zo diepgeworteld dat het kan leiden tot een angststoornis, maar uiteindelijk is het je hart dat ontwaakt. Je ziel die roept en zich wil bevrijden van onderdrukking en angst. En wil leven in LIEFDE en VREUGDE.

Patricia: Nog steeds ben ik dankbaar dat ik geluisterd heb naar het signaal van mijn ziel en de Retreat ben gaan doen. Van een broos, overgevoelig meisje ben ik nu een zelfverzekerde vrouw geworden. Natuurlijk krijg ik nog uitdagingen om dit sterker te maken, maar het fundament dat ik in mijzelf heb teruggevonden, kan niemand me meer afnemen. Zelfs niet toen ik onlangs totaal onverwachts ontslagen werd. Vroeger was ik volledig in de slachtofferrol gekropen, maar nu kon ik zien wat het mij bracht en inmiddels heb ik weer een nieuwe baan waar ik elke dag met plezier naar toe ga!

Breathfulness Retreat

Breathfulness Retreat

39 Shares