Authentiek worden, zijn en blijven in relaties

Ieder een volwaardige plaats in de relatie en het gezin

Het was een stap die ik niet zo snel maakte. Achteraf gezien had ik het eerder moeten doen, want er is zoveel in positieve zin veranderd. Het meest bijzondere aan het traject bij Marco en Jacquelien vond ik dat ik het samen met mijn partner heb gedaan. Het moment dat we besloten om samen door hun begeleid te gaan worden, was voor mij een belangrijke stap naar gelijkwaardigheid in de relatie. Ik voelde me gezien en gehoord door mijn partner. Nu, na een aantal sessies, geniet ik weer volop van onze relatie. Ik voel me volwaardig en besef me ook dat ik nu ook mijn partner volwaardig kan zien en voelen. De liefde, de onderstroom in ons WIJ deel, zoals Marco en Jacquelien dat noemen in de relatiecirkel, wordt door ons beiden weer gevoeld en beleefd. Ik voel me zo dankbaar!

Relatietherapie noemen we Relatiebegeleiding: we gaan verder dan woorden en gedrag…

Het gaat om evenwicht en volwaardigheid. In een partnerrelatie ben je samen, maar ook zelfstandig. Je geeft en je neemt. In onze visie over relatietherapie (wij noemen dit relatiebegeleiding) is er binnen een relatie sprake van drie gebieden, namelijk de twee IK-gebieden – beiden als zelfstandig individu – en het gebied van de onderstroom, het WIJ (samen) gedeelte.

relatiecirkel Deze drie gebieden zien we als een ‘team’ dat in harmonie wil samenleven. De individuele IK gebieden zijn bij een goede communicatie met elkaar verbonden en tegelijkertijd dynamisch in beweging. Het derde gebied, de onderstroom is de onderliggende liefde die de twee IK gebieden bij elkaar gebracht heeft en houdt. Dit gebied is uiteindelijk een resultante van de invulling van de IK gebieden. Het lijkt abstract, maar verbeeld je in dat je relatie de cirkel vertegenwoordigt, waarbinnen de drie gebieden liggen die gezamenlijk deze cirkel vullen.

In onze aanpak bij relatietherapie (relatiebegeleiding) kijken we naar alle drie de gebieden. Soms in een gezamenlijk consult, maar zeker ook in individuele consulten, bij Marco en Jacquelien. De kracht hiervan is dat zowel het mannelijke als het vrouwelijke hierin vertegenwoordigd is. De uitwisseling tussen de consulten vindt plaats in overleg.

Het gaat niet alleen om jou. Het gaat niet alleen om de ander. Het gaat om beiden. 1+1=3!

Openstaan voor…

Relatietherapie is het meest krachtig en effectief als beiden openstaan om naar zijn en haar eigen (aan)deel te kijken. En natuurlijk ook naar de invloed op de andere delen van de cirkel. Door er samen naar te kijken kom je sneller uit situaties waarin er sprake is van groter vs kleiner voelen, macht vs slachtoffergedrag, overrulen vs ontwijken.

Breathfulness en relatiebegeleidingSamen in beweging komen door bewustwording en het doorzien van ieders invloed op de dynamiek. Samen de knopen en verstrikkingen ontrafelen.

Er is veel winst te behalen als beiden kiezen om te investeren in zichzelf en daarmee in de relatie. Schroom niet als het ‘niet lekker loopt’ en jullie inzicht nodig hebben. Soms kun je zo vastzitten in herhalende patronen, dat jezelf niet ziet hoe er uit te komen. Blijf uit liefde voor jezelf en de ander niet hangen in een verstoorde of ontwrichte relatie. Velen gingen jullie al voor met onze aanpak binnen relatietherapie, omdat zij de moed en kracht hadden om te kiezen voor groei naar een volwaardige, liefdevolle en gelijkwaardige relatie.

Open, duidelijk en liefdevol communiceren zal zorgen voor een kloppende uitkomst. En soms kan dat leiden tot het inzicht dat het ‘op’ is en het WIJ gedeelte niet meer voedend is. Maar zelfs dan kan dit, vanuit liefde voor jezelf en de ander, kloppend zijn. Het gaat erom dat jullie vanuit kracht en liefde de juiste keuzes maken.

Loyaliteit en leegte

Veel vraagstukken, patronen en klachten die een rol spelen in relaties zijn terug te leiden naar je oorspronkelijke gezin of zelfs naar generaties daarvoor. Van generatie op generatie worden allerlei overtuigingen, patronen, trauma’s, conditioneringen, misvattingen, ziektes en emoties doorgegeven. Bij de conceptie verbind je je met je ouders en beide familielijnen. Je verbindt je met hun krachten, maar ook met hun beperkende patronen en verwondingen.

De mensen waar je nauw mee verbonden bent – in de eerste jaren van je leven je ouders, broers en zussen en later ook je partner en kinderen – vertegenwoordigen een intense spiegel. Zij raken delen in jou die om aandacht (liefde) vragen en nog heling nodig hebben. Of zij maskeren dit doordat ze dit juist voor je invullen of dragen. Soms is dat lastig om te zien, soms ook heel pijnlijk. Te zien dat de partner of misschien wel juist de kinderen, vanuit een groot loyaliteitsbesef, de leegte zijn gaan invullen. De leegte in jezelf, de leegte in de relatie of de leegte in het leven.

Liefde, aandacht en waardering. Gezien en gehoord worden zoals je werkelijk bent. 

Als kind heb je veiligheid, liefde, aandacht en waardering nodig. Door omstandigheden rondom de zwangerschaps- en/of geboorteperiode en invloeden tijdens je eerste levensjaren vergeet je dat dit in jezelf aanwezig is. Door dit verlies van bewustzijn ga je je aandacht naar buiten richten.

Je gaat alles doen wat nodig is om dit van de ander te krijgen. Dit doe je door te loyaal te worden, door bijvoorbeeld te veel te zorgen, te veel verantwoordelijkheid nemen of door een rol in het gezin op je te nemen die in wezen bij een ander hoort. Om de pijn van het gemis aan liefde, aandacht en waardering niet te voelen bouw je beschermlagen (‘muurtjes’) op. Zo ontstaan later vervormde relaties, ofwel verstrikkingen. En neem je als kind dit patroon ook mee in je latere partnerrelatie. 

Wat je gemist of nog niet verwerkt hebt als kind werkt nog steeds door in je huidige relaties. Hoe je hierop reageert heeft te maken met het kind in jezelf – heeft dit innerlijk kind nog verwondingen of behoeften, of mag het er niet eens zijn? Misschien was je al heel vroeg een mini-volwassene, waardoor er weinig ruimte was voor creativiteit, spontaniteit, dromen en plezier.

Kijk naar jezelf

Om kinderen vertrouwen in zichzelf te laten krijgen, moet je als ouder naar jezelf kijken. Want zoals jij wilt dat zij gelukkig zijn, willen zij jou ook gelukkig zien. Als jij jezelf niet geeft wat je werkelijk nodig hebt en beperkende familiepatronen niet doorbreekt, zal het kind stagneren in zijn of haar ontwikkeling en voor jou gaan zorgen.

Iedereen heeft liefde, aandacht en waardering nodig, het zijn basisbehoeften. Wat doe jij om liefde, aandacht en waardering te krijgen?

Op vele momenten in je leven ben je dit buiten jezelf gaan zoeken. Eerst bij je ouders, later bij je partner en uiteindelijk misschien wel bij je kinderen. Dit is niet verwonderlijk, het lijkt een ‘normale weg’ te zijn. Maar er komt een moment dat je beseft dat dit niet de vervulling geeft die je zoekt. De ander kan je zoektocht naar liefde, aandacht en waardering niet invullen c.q. jij kunt de liefde, aandacht en waardering van de ander niet volledig ontvangen zolang je jezelf dit niet gunt en kunt geven.

Loslaten schuldgevoel

Voel je niet schuldig, dit zo menselijk patroon. Je hoeft niet vast te blijven zitten in de pijn. Besef dat je elk moment andere keuzes kunt maken. Keuzes om jezelf weer op de ‘juiste plaats’ te zetten. Keuzes dat eenieder zijn eigen plaats in het (familie)systeem kan innemen. Dan komt er balans in jezelf en ruimte in de relatie met de ander.

Alles komt samen

Het vraagt om moed om verder te kijken, maar er is een diep verlangen dat nu roept om werkelijk te gaan leven. Vrij voelen, vanuit passie creëren en vreugde uitstralen! Een verlangen om jouw IK deel in de relatiecirkel volwaardig in te nemen.

Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de dierbaren om je heen, zoals je partner en kinderen. Gun het jullie allemaal door samen de volgende stappen in je relatie te maken.

Daar willen wij met onze vorm van relatietherapie – relatiebegeleiding – graag een rol in vervullen. Tijdens de individuele consulten kijken we over de grens van het eigen individu, mede met gebruikmaking van o.a. opstellingen. We kijken naar de samenhang, de onderlinge relaties. We kijken naar afhankelijkheden en verstrikkingen, zodat uiteindelijk iedereen zijn of haar juiste plaats in het familiesysteem kan innemen.

Jezelf zijn

Als je de spiegel, die de ander voor je is, als een reflectie – boodschap – van je eigen binnenwereld kunt zien, kun je verder kijken dan degene die de boodschap brengt. Je reageert of projecteert dan niet meer op de boodschapper, maar ontvangt een boodschap om je pijn te helen. Dat geeft ruimte voor jezelf én de ander. Het direct (af)reageren op elkaar komt tot een eind als het mindspel van aanval-verdediging doorzien wordt. Het verliest zijn betekenis en je verdedigingsmuur, die diende als bescherming, brokkelt af. Dan ontstaat er ruimte om vanuit openheid – vanuit je hart – binnen de relatie te ontdekken en te herinneren wie je werkelijk bent en mag zijn.

Harmonie, balans en heldere communicatie door relatietherapie

Als ondersteuning om evenwicht en volwaardigheid in de relatie te ervaren hebben we diverse inspirerende trainingen.

Naast onze individuele consulten binnen relatietherapie hebben we driedaagse trainingen specifiek voor vrouwen: Leef je vouw zijnenmannen: De man in zijn ware kracht. En specifiek Retreats voor vrouwen en voor mannen Klik hier voor info over de Retreats, zodat ook thema’s in de relaties tussen moeder-dochter, moeder-zoon resp. vader-dochter, vader-zoon geheeld kunnen worden.

Traject voor groei in jezelf én de relatie

Het coachingstraject heeft de volgende onderdelen:

Consulten gezamenlijk van 2 uur a.d.h.v. vooraf gekozen thema.
Inclusief interventies als ademsessie – opstellingen.
Voorbereiding a.d.h.v. vragen/lezen over het thema

Inzicht krijgen in onderlinge dynamiek d.m.v. karaktertypologie (testen enneatype).

Het tijdspad stemmen we samen af.

Belangrijke vraag nu is: heb jij een volledig commitment om ervoor te gaan, voor jezelf én voor de relatie?

Gezamenlijk consult

Niet langer afwachten, maar kiezen om samen te groeien.