Marco en Jacquelien

Dit zijn wij

Wij zijn Jacquelien en Marco. Sinds 2001 runnen wij het Breathfulness Center in Steenbergen (NB). Na diverse omzwervingen – onderwijs en financiële sector – was Jacquelien degene die in de jaren ’90 het pad koos naar zelfontwikkeling. Eerst  in haar eigen Beauty Studio als schoonheidsspecialiste en daarna als coach. Marco werd door Jacquelien geïnspireerd en volgde dit pad eind ’90 door zijn eigen financieel adviesbureau definitief op te geven en ook als coach aan de slag te gaan.

 

We waren al aan het werk als coach toen we in 2001 een mooie kans voorbij zagen komen, het verbouwen van een woonhuis met een grote schuur tot een centrum met praktijk- en cursusruimte. Op 1 februari 2001 werd het officieel: we zijn samen InsideOut gestart. In 2017 hebben we deze naam losgelaten en zijn we verder gegaan onder de naam Breathfulness Center.

 

We geven vorm aan ons leven zoals het werkelijk bedoeld is

Geen grootspraak, maar een uitdaging. Gedreven door onze levenservaringen, waar ons gezin met twee zoons centraal staat (inmiddels geven onze zoons  zelfstandig vorm aan hun eigen passie), beleven we het leven zo intens mogelijk. Voor ons betekent dat leven in contact met en balans tussen hart, hoofd en lichaam. Het lukt ons zeker niet continue, maar we inspireren en spiegelen elkaar om bewust (wakker) te blijven om zoveel mogelijk te leven op de wijze dat het voor ons kloppend voelt.

Samen vormgeven betekent niet dat we gelijk zijn. Gelukkig niet. Juist de verschillen is onze kracht en hebben we naast alles wat we met elkaar gemeen hebben, ook ieder een eigen invalshoek, specialiteit, ambitie en passie. Jacquelien schrijft hierover op haar website breathfulwoman.nl en Marco op zijn website breathfulman.nl

Marco en Jacquelien

Onze expertise

Voor ons is de aarde een levensschool. Veel ervaringen en levenswijsheid hebben we opgedaan door alles wat we meegemaakt hebben. Vanuit onze opvoeding, onze kindertijd, jeugd en sprong naar volwassenheid. De eerste periode van ons leven leefden we vooral vanuit ons hoofd.

We waren ons nog niet echt bewust van onze hooggevoeligheid, al liepen we wel met (levens)vragen, maar het hoofd ‘regeerde’ over het gevoel.

Ook mede door de wereld waarin we ons begaven – we waren een ‘bankstel’ aangezien we beiden werkzaam waren bij dezelfde bankinstelling – zorgde maximaal  presteren en carrière maken indertijd voor invulling van ons verlangen naar liefde, aandacht en waardering.

Dat is ons heel goed afgegaan, tot het moment dat we ‘wakker’ werden. Eerst ging Jacquelien zich meer verdiepen in de gevoelswereld (en emoties) van de mens, gevolgd door Marco die zich ging verdiepen in het coachen en de mentale beleving van mensen. Uiteindelijk was dit niet meer te combineren met ons werk in de financiële sector en het keerpunt was daar: samen de sprong in het diepe gemaakt om nog maar één weg te bewandelen – de menskant. 

Deze beslissing was nodig, omdat het lichaam duidelijke signalen ging geven dat er geen goede balans was tussen hoofd en hart. We hebben toen ons hoofd niet uitgeschakeld, maar juist ruimte gegeven aan ons hart, zodat er meer evenwicht kon komen. We hebben ons hoofd ingezet om de richting van ons hart te kunnen volgen.

De studie aan de levensschool hebben we niet alleen gedaan door onze levenservaringen, maar ook verrijkt met vele opleidingen in de afgelopen 20 jaar. En niet te vergeten alle ervaringen met cliënten in ons centrum.

Opleidingen

 • 1999 – Basisdiploma Voedingsleer (LOI)
 • 2000 – NLP practioner (Academie Vitaliteitkunde Nederland)
 • 2000 – Reiki I en II (Reiki Alliancde)
 • 2001 – NLP Master (LINN)
 • 2001 – Enneagram Integratiekunde (Enneagram Instituut)
 • 2002 – Integra – Integrale Natuurlijke Therapieën en Energetische Geo Reflex Analyses (Academie Vitaliteitkunde Nederland)
 • 2001/2003 – Medische basiskennis (Academie Vitaliteitkunde Nederland)
 • 2003 – Modules NEI, Zelfheling en NLP voor Kinderen (Stichting Relief)
 • 2003 – Transformational Breath Facilitator Level IV (TBF-USA)
 • 2004 – Energetische geneeswijzen (Nederlandse Academie voor Energetische Geneeswijzen)
 • 2005 – Naar het hart (International Training Institute for Communication and NLP)
 • 2005 – Transformational Breath Trainer Level V (TBF-USA)
 • 2010 – Jaar training Stemexpressie (Marius Engelbrecht)
 • 2006/2019 – enorm veel workshops, trainingen en seminars op het gebied van (familie)opstellingen, lichaamswerk (incl massages), coaching en bewustwording (incl. De helende reis van Brandon Bays, The Work van Byron Katie), energetisch en natuurkundige geneeskunde en diverse healingsvormen.

Verdere uitbouw van onze expertise

Vanaf 2005 zijn we gestart met het geven van opleidingen. Als trainers voor de Transformational Breath Foundation (USA), hebben we opleidingen verzorgd in Nederland, Duitsland en Kenia. Vanaf 2010 zijn we zelfstandig verder gegaan om onze volgende groei te realiseren. Dit kreeg in 2012 een belangrijke impuls door het ontwikkelen van het Breathfulness concept. Vanaf dat moment zijn we volgens het Breathfulness gedachtegoed workshops, Retreats en opleidingen gaan geven in Nederland en België.

De trainingen in Kenia zijn ontstaan vanuit ontwikkelingswerk. In 2003 zijn we in de sloppenwijken van Nairobi gestart met coaching en ademtherapie voor persoonlijke ontwikkeling. Na diverse bezoeken aan Kenia, waarin we zowel individueel als in groepen mensen begeleidden, bleek de behoefte aan persoonlijke ontwikkeling groot en hebben we ook daar opleidingen verzorgd.

In 2008 zijn we een project gestart om ons werk in Kenia voort te laten zetten door lokale mensen uit de sloppenwijk. Hiervoor hebben we twee Kenianen (Vincent Oloo en Daniel Marungu) opgeleid als trainer en een aantal jaren hierin begeleid. Mede door ze in 2009 en 2010 een maand naar Nederland te laten komen waar ze stage liepen tijdens de workshops en trainingen die we gaven. Inmiddels hadden ze beiden hun eigen organisatie opgericht, waren gecertificeerd trainer en hebben we in 2011 ons project beëindigd en alles aan ze overgedragen. Vincent is inmiddels een succesvol trainer, die niet alleen in Nairobi, maar ook in het buitenland trainingen geeft voor zijn eigen organisatie Breath Africa. Daniel heeft een aantal jaren consulten en trainingen verzorgd voor zijn organisatie TIBA Africa, maar is helaas in 2018 op veel te jonge leeftijd overleden.

Verrijking door ervaringen in Kenia

Onze ervaringen in Kenia zijn van grote invloed geweest op onze innerlijke groeien en heeft de tijd die we in Kenia doorgebracht hebben ons erg verrijkt. Een mooie woordspeling: een verblijf in de sloppenwijk maakt je rijk! Voor ons was en is dat absoluut zo. Door ons werk hebben we mensen werkelijk mogen ontmoeten en gevoeld dat ‘barrieres’ als taal, cultuur, woonomgeving en huidskleur wegvielen. De intense ontmoetingen hebben ons heel veel levenswijsheid gegeven en onze kijk op de wereld verruimd. Een onmisbaar deel van onze levenservaringen.

We hebben ervaren dat het verwerkingsproces waar ieder mens doorheen gaat universeel is. De belading kan verschillen, maar de integratie van issues, ervaringen en trauma’s is voor iedereen gelijk, waar je ook woont. Er werd ons vaak gevraagd: wat kunnen mensen in een sloppenwijk nu met persoonlijke ontwikkeling, ze hebben toch geld en eten nodig om te overleven? Ieder mens heeft te dealen met fysieke, emotionele, mentale en spirituele verwerking van levenservaringen. Ieder mens heeft te maken met verlies, tekort, familieproblematiek, slachtoffer- of dader-ervaringen, etc.

De mensen in de sloppenwijken hebben coaching en ademwerk als zeer ondersteunend ervaren om zich krachtiger te voelen en beter met de (leef)omstandigheden om te kunnen gaan. Door het koloniale verleden hebben ze hebben een basisangst om voor zichzelf op te komen en leven velen vanuit een slachtoffergedachte. Aan de andere kant hebben ze veel minder tot geen last van de blokkade van materiële overvloed die hier in het westen een barrière en afleiding kan vormen om bij jezelf te komen en in verbinding te zijn met je hart.

Grondleggers en vormgevers van het Breathfulness concept

BOIP Merkenbureau Benelux-bureau voor de intellectuele eigendomVanaf 2012 zijn we het Breathfulness concept gaan ontwikkelen. De merknaam Breathfulness is geregistreerd bij het Benelux-bureau voor de intellectuele eigendom, gevestigd in Den Haag. Een bijzonder gedachtegoed dat inmiddels vorm heeft gekregen in:

Enneagram en de levensfasenIn 2015 hebben we een de nieuwe dimensie van het Enneagram ontwikkeld: de levensfasen. Een verhelderend model dat op een begrijpelijke wijze inzicht geeft in de thematieken die ieder mens tegenkomt tijdens zijn/haar leven. De onderverdeling in 9 levensfasen gecombineerd met het lijnenspel van het enneagrammodel geeft de dynamiek en intensiteit van het leven weer.

Met dit model Levensfasen is het totale Breathfulness concept een handboek voor het leven geworden.

Auteurs van verschillende boeken

In 2007 zijn we gestart met het schrijven en uitgeven van boeken op het gebied van zelfontwikkeling vanuit onze specialisatie: de ademhaling.

Op dit moment zijn de volgende boeken van ons beschikbaar:

Een weg naar een verruimd leven Breathfulness als weg naar een verruimd leven – door het 6 stappen programma meer bewustwording over 4 belangrijke pijlers voor vitaliteit en welzijn, namelijk ademhaling, voeding, beweging en ontspanning. Praktische achtergrondinformatie en uitnodigende (ademhalings)oefeningen maken het programma interactief.

ebook Heling en harmonie door de ademBreathfulness Heling en harmonie door de adem  – een uiteenzetting over de krachtige effecten van harmoniserend ademen .

Boek Breathfulness De levensreisgidsBreathfulness Handboek voor een vreugdevol en authentiek leven  – in het eerste deel een heldere beschrijving van levensfasen, gevolgd de levensfasen te plaatsen binnen het enneagrammodel, waardoor verbanden tussen de levensfasen die je doorlopen hebt, de delen van jou, helder worden en perspectief geven op jouw groei als mens.

Boek Breathfulness Het is tijd om allemaal te gaan puberen!Het is tijd om allemaal te gaan puberen!  – een boek dat het belang van puberen in een helder perspectief plaatst. Een fase in het leven waar we allemaal vroeg of laat door heen moeten om werkelijk volwassen te worden. Wat begonnen is met een paar artikelen is uitgegroeid tot een boek van 100 pagina’s. Dit boek is geschreven voor pubers, ouders én alle volwassenen die op zoek zijn naar zichzelf en vervulling in het leven.

 

WO Breathfulness Universiteit van Leiden

Wetenschappelijk bewijs

In 2013/2014 heeft een uitgebreid wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met de Universiteit van Leiden, onder leiding van L.S. Colzato en A. Szapora, aangetoond dat Breathfulness harmoniserend ademen het oplossingsgericht denken en de creativiteit vergroot en het geluksgevoel versterkt.

Zowel bij deelnemers aan het onderzoek die minimaal 1 jaar ervaring hadden met harmoniserend ademen en meditatie als bij deelnemers zonder enige ervaring was er een significant resultaat zichtbaar. De flexibiliteit van het denken neemt toe, waardoor er meer oplossingen bij een vraag of probleem opkomen. De creativiteit is zichtbaar geworden doordat de variatie in oplossingsrichting toeneemt en de invalshoeken toenemen bij het bedenken van nieuwe ideeën.

Het onderzoek liet wel zien dat de deelnemers met langere ervaring meer inzichtmomenten hadden dan de onervaren deelnemers. Dit werd zichtbaar doordat bij meer vragen de oplossingen ‘opeens gezien werden’. Bij het langer toepassen van Breathfulness harmoniserend ademen wordt het brein efficiënter. Cognitief psychologe A. Szapora verwoord het als volgt: “Je hoeft ‘minder hard’ te werken voor dezelfde mentale prestatie omdat je onbewust veel makkelijker verbanden ziet tussen dingen, waardoor je vaker plotseling inzichten krijgt.”

Uit dit onderzoek bleek dat Breathfulness tevens leidde tot een verbetering in de stemming van de deelnemers.

Eigen onderzoek

In de afgelopen jaren hebben we ook een eigen onderzoek gehouden naar de effecten van de Breathfulness Intensive Retreat. Onder de deelnemers die in de periode 2012-2015 hebben deelgenomen zijn middels de enquête methode diverse vragen gesteld op het gebied van Algemene fitheid, de Kwaliteit van slapen en de Kwaliteit van leven.

De algehele conclusie uit het onderzoek is dat de effecten op de ondervraagde gebieden groot zijn (stijging van 30% tot 37%) en ze hebben een duurzaam karakter.

Algemene fitheid van 6,0 naar 7,8 | Kwaliteit van slapen van 5,0 naar 8,0 | Kwaliteit van leven van 5,9 naar 8,1.

Meer informatie over dit onderzoek kun je lezen op breathfulman.nl/effecten-breathfulness

 

Wat cliënten over ons zeggen

Clara: Breathfulness is een zeer waardevolle steun geweest op een dieptepunt in mijn leven. Mede dankzij de coaching door Marco en zijn geloof in mij, staat inmiddels mijn leven weer op de rails en heb ik een donkere periode kunnen afsluiten.

Daniëlle Ceelen: De Breathfulness Retreat was het beste geschenk dat ik me in jaren heb gegund. In het kort kan ik melden dat ik er een sterker en blijer mens van ben geworden. Ik weet nu heel goed wat ik wil en waar mijn kracht ligt. Ik gun iedereen dergelijke inzichten en kan de retreat daarom ook van harte aanbevelen.

Martijn Teuchies: Breathfulness is een prachtige manier om meer in harmonie te leven met jezelf. De begeleide sessies en diverse weekends en workshops zijn een verrijking als je serieus met jezelf aan de slag wil. Daarnaast is de Breathfulness techniek iets dat je altijd en overal kan toepassen dus perfect om in te bouwen in je dagelijkse leven zodat je het kan gebruiken op regelmatige basis aan de hand van de vele mooie cd’s met begeleide meditaties. Ik ben Marco en Jacquelien erg dankbaar dat ze mij met dit mooie stukje gereedschap hebben laten kennis maken, want inmiddels is het een onmisbaar stukje van mijn leven geworden.

Ook Jeannette en Janno delen hun ervaringen

Jeanette Hoek: Met Marco en Jaquelien een midweek naar Baarlo voor de Breathfulness intensive retreat. Intensief was het en wel op een positieve manier. Want je gaat een week met jezelf aan het werk in het prachtige kasteel de Berckt. Met liefdevolle ondersteuning door de coaches en de mede deelnemers. Zo kan je je kwetsbaar opstellen en word je bewust van oude overtuigingen en patronen. Je krijgt antwoorden en nieuwe inzichten waarmee je je leven op een nieuwe manier mag gaan invullen, vanuit hoe je in werkelijkheid bent. Een heel groot cadeau voor jezelf!

Janno Hordijk: Ik was al langer bekend met ademhalingstechnieken maar na het lezen van de site van Marco en Jacquelien begreep ik dat je er nog veel meer uit kon halen dan ik dacht. In de intensieve week van de Zelfrealisatie in Baarlo heb ik mijzelf veel beter leren kennen en de moeilijke periode waar ik in zat veel beter door kunnen komen door de opgedane kennis. Marco, Jacquelien en Steef hebben 5 dagen hun uiterste best gedaan en een zeer geslaagde week neergezet voor mij en de andere deelnemers. Bewust ademhalen (Breathful) en het ‘Enneagram en de levensfasen’ zouden eigenlijk al op de lagere school onderwezen moeten worden.

Mensen die denken dat dit allemaal heel zweverig is kan ik zeggen dat het juist heel down to earth is, je leert ook aarden en veel bewuster in het leven te staan. Met allerlei oefeningen krijg je zicht in je eigen levensfase en krijg je tools aangereikt om je omgang met de mensen om je heen te verbeteren. En dan meerdere keren per dag natuurlijk de ademhalingssessies, gezond vegetarisch eten, lekker de buitenlucht in met een stiltetocht en nog veel meer. Ik kijk nog steeds met veel plezier en dankbaarheid terug naar die week!

Beroepsorganisaties

NIBIG

NIBIG

In het kader van de Wet Kwaliteit Klachten Geschillen Zorg (WKKGZ) zijn we aangesloten bij brancheorganisatie NIBIG.

CRKBO

CRKBO

Onze opleiding zijn erkend door CRKBO en daardoor vrijgesteld van BTW (o% tarief).

Om meer over ons te weten te komen:

Jacquelien

breathfulwoman.nl Een heldere site van Jacquelien met inspirerende thema’s als:

 • Vrouwelijke kracht
 • Stromen van levensenergie
 • Fijngevoeligheid, van last naar kracht
 • Vrouwzijn
 • Moeder- en vaderwond
 • Vrouwen Retreat
 • Moeder-dochterrelatie
 • Moeder-zoonrelatie
 • Dochter-vaderrelatie
Breathfulness Marco

breathfulman.nl De site van Marco met boeiende thema’s als:

 • Keuze en zelf-verantwoordelijkheid
 • Staan voor waar je in gelooft, je verlangen, je droom
 • Je leven te leven zoals het werkelijk bedoeld is
 • Mannenhart: kracht door kwetsbaarheid
 • Kom jij ook in beweging?
 • De relatie met de ander zegt alles over de relatie met jezelf
 • Mannen Retreat
 • Visie op opleiden
 • Breathfulness Center in Business
 • De nieuwe dimensie: de levensfasen
 • Inspirerende Blogs