40 dagen Meditatie- en ademprogramma

Waarnemen met je hart

Hartsbewustzijn

Een nieuw meditatie- en ademprogramma voor een innerlijke reis naar zuiver waarnemen vanuit het hartsbewustzijn. Een reis door 4 lagen (horen, zien, voelen en weten) en 4 contexten om te groeien in zuiver waarnemen. Een reis van bewustwording om te ervaren dat een open en zuiver hart je belangrijkste kompas is in je leven.

Het waarnemen van de buitenwereld – én ook van jezelf – gaat via filters. Dit kunnen filters zijn van je hart, maar ook filters van je mind. De filters van de mind worden beïnvloed door nog aanwezige pijn en verwondingen van niet geheelde ervaringen uit het verleden. Of worden verkleurd door gecreëerde toekomstbeelden, verwachtingen en een hoog ideaalbeeld. Waarnemen vanuit je mind is indelen in zwart-wit, goed-fout, beter-slecht, licht-donker en het plakken van (oude) plaatjes of etiketten. Om controle te behouden, om in de comfortzone te blijven.

Zolang je de wereld en jezelf vooral waarneemt door de filters van je mind ligt er een sluier over het beeld dat je vormt van de wereld, de ander en jezelf. Het vertroebelt je zelfbeeld en de verbinding met je wie je in essentie bent.

meditaties

ademsessies

dagelijks inspiratiemail

webinars

forum

mind strategieën

De filters van de mind zijn er niet voor niets. Als mens heb je van nature een sterke overlevingsdrang en ontwikkel je verschillende afweermechanismen om met de pijn, angst en verwarring van meegemaakte ervaringen om te kunnen gaan. Uit angst voor nieuwe pijn houdt de mind de regie en vormt afleidende filters om de mechanismen in stand te houden. Deze mechanismen kunnen heel lang een rol blijven spelen, omdat we als mens geneigd zijn om ze vast te blijven houden en te blijven herhalen. Ook als ze al lang niet meer functioneel zijn.

Juist kans om te groeien

Juist in deze vertroebelde filters en de daar uit ontstane twijfels en onzekerheden, liggen enorme kansen om te groeien als mens én als ziel. Om krachtiger en bewuster te leven vanuit jouw innerlijk weten; je innerlijke wijsheid en waarheid.

Waarnemen vanuit het harstbewustzijn heeft andere filters. Het nodigt je uit om open, neutraal en zonder oordeel te luisteren, te kijken en te voelen naar wat er om je heen en in jezelf aanwezig is. Zuiver waarnemen vanuit het hartsbewustzijn geeft helderheid, kracht en vertrouwen en is de weg naar een liefdevolle samenleving met jezelf, met de ander, met de aarde en met het universum.

Met de meditaties, ademsessies, dagelijkse mails, webinars en het forum krijg je tools om je vrij te maken van de onzuivere filters van je mind. 

Zuiver waarnemen

4 lagen, 4 contexten

Dit meditatie- en ademprogramma van 40 dagen bestaat uit vier cyclussen van 10 dagen. Elke cyclus van 10 dagen gaat over een andere context. De eerste cyclus gaat over de buitenste laag en vertegenwoordigt de wereld om je heen die wel aanwezig is, maar waar je geen persoonlijke binding mee hebt. De volgende twee lagen vertegenwoordigen de mensen in de buitenwereld waar je een band mee hebt, een persoonlijke en/of emotionele relatie. De binnenste cirkel, de diepste laag, gaat alleen nog maar over jezelf. 

Tijdens deze reis staat in de eerste 3 cyclussen ook steeds een ander accent van waarnemen centraal, namelijk horen, zien of voelen. En binnen iedere cyclus van 10 dagen word je aan de hand van de dagelijkse bewustwording of oefening steeds verder meegenomen in een verdieping van de betreffende vorm van waarnemen.

Uiteindelijk komt in de laatste cyclus van 10 dagen alles samen in jezelf, het zuiver weten. De laatste cyclus om je zelfbeeld te helen, om te zijn en uit te stralen wie je in essentie bent. Deze combinatie van vier contexten en accenten van waarnemen vergroten het bereik van je zuiver hart.

In essentie hebben we allemaal een zuiver hart, het onveranderlijke, pure deel van onvoorwaardelijke liefde. Je bent je zuiver hart nooit kwijtgeraakt. Je kunt wel ervaren dat het (tijdelijk) niet bereikbaar is of was, want door de ervaringen in het aardse leven is er een sluier overheen gelegd. En als bescherming tegen nieuwe pijn, teleurstelling of andere kwetsuren kun je rond je hart een muur of een harnas geplaatst hebben om niet meer te voelen. De filters van de mind had je nodig om de beschermingsmuur in stand te houden. Nu is het tijd om…

…de liefde om je heen en in jezelf in zijn volheid waar te nemen.

waarnemen vanuit het hartsbewustzijnJij bent het waard. Gun het jezelf en de ander. De tijd is gekomen om waar te nemen vanuit het harstbewustzijn en niet langer de mind aan het roer te laten staan. De wereld en de maatschappij heeft jouw zuiver waarnemingsvermogen nodig.

Dit gaat niet in een keer, hier mag je tijd voor nemen. Tijd om de nieuwe bewustwordingen te integreren, tijd om oude ervaringen te verwerken. En ook tijd om de kracht van de liefde door je heen te laten stromen. Met dit meditatie- en ademprogramma gebeurt het stap voor stap. Zelfs zonder te weten waar je op het eind uit gaat komen. Verwachtingen loslaten, om dagelijks een stap te maken in het zuiverder waarnemen van jezelf en de wereld om je heen.

We nemen 40 dagen de tijd om ruimte te geven aan wat opkomt, ook als dat op een bepaald moment zelfs weerstand is tegen deze innerlijke reis. Blijf dan in vertrouwen om zonder oordeel naar de weerstand te kijken. Ga niet forceren vanuit wilskracht, maar neem vanuit een liefdevolle nieuwsgierigheid waar wat er te leren is. Zie het steeds als een uitnodiging om te groeien, om een andere ervaring op te doen, een beperkende overtuiging los te laten of vrij te komen van oordelende gedachten over de wereld, de ander of jezelf.

Laat los dat je vooraf moet weten hoe deze weg verloopt. Het gaat om de beleving, de moed om je te openen voor het hartsbewustzijn. Om uiteindelijk op een moment in je leven aan te komen dat je de wereld, de ander en jezelf waarneemt door de filters van je hart. Vanuit dit diepe verlangen hebben we dit meditatie- en ademprogramma gemaakt. We hopen dat het voor jou ook de (on)bewuste drijfveer is om mee te gaan op deze innerlijke reis.

Opzet 40 dagen meditatie- en ademprogramma

Sleutel voor het hartsbewustzijnWebinar

Op 13 november was er een open intro webinar. Een informatief webinar over van helder horen, helder zien en helder voelen naar zuiver weten, hoe 4 contexten – buitenwereld tot aan je binnenwereld – reflectie tot bewustwording en groei geven, dat meditatie en harmoniserend ademen het draagvlak zijn voor een diepe innerlijke reis en dat verandering, shift in denken en voelen, een bedding en tijd nodig heeft om te integreren, zodat het beleefd wordt en natuurlijk, authentiek aanvoelt. Ook als je nog twijfelt of je deel wilt nemen aan dit programma, kun je je onderaan het webinar bekijken en daarna beslissen of je gaat deelnemen.

De inschrijvingstermijn blijft open tot 19 november 18.00 uur, waarna we op 20 november starten met dag 1 van de eerste cyclus. Rond dag 20 is er nog een webinar en op 30 december, de laatste dag, is er een afsluitend webinar. Deelnemers aan dit meditatie- en ademprogramma ontvangen steeds automatisch een mail met uitnodiging om deel te nemen aan het volgende webinar.

Dagelijkse bewustwording

Deze belangrijke en wezenlijke aanvulling op de meditaties en ademsessie ontvang je iedere dag via de mail. Een verdieping op het accent van het waarnemen in de context van de cyclus waar je op dat moment mee bezig bent. Het zijn inleidende teksten voor de dagelijkse meditatie en/of ademsessie.

Dagelijkse meditatie

Op de Breathfulness APP komt exclusief voor deelnemers aan dit programma een submenu met diverse korte en lange meditaties en ademsessies. Voor iedere cyclus zijn er nieuwe meditaties en ademsessies.

Forum en dagboek

Na je aanmelding voor dit meditatie- en ademprogramma (onderaan deze webpagina) ontvang je een mail met de uitnodiging om je aan te melden voor het eerste webinar en ontvang je de link voor het forum.

Je kunt het forum zien als een dagboek voor je innerlijke reis. Het is fijn om een persoonlijk dagboek bij te houden. Zeker doen als je deze behoefte voelt. Het schrijven en delen van je ervaringen geeft een verdere verankering en verdieping in je proces.

Het forum is alleen toegankelijk voor deelnemers aan dit programma en is bedoeld om je ervaringen te delen als inspiratie voor anderen. En door het lezen van ervaringen van anderen zelf geïnspireerd te worden. Daarnaast is het forum ook voor het stellen van vragen. Mede door het uitwisselen, de herkenning en de ruimte nemen om jezelf te laten horen, kan het forum een verdieping geven aan dit meditatieprogramma.

Een mooie afronding van 2020 en gereedmaking voor de overgang naar 2021.

Praktische info

Inschrijven

Inschrijving (zie onderaan deze pagina).

Start- en einddatum

De startdatum van de 40 dagen is 20 november. Het programma, de laatste cyclus, eindigt op woensdag 30 december met ‘s avonds het afsluitende webinar.

Breathfulness APP

Om deel te nemen aan dit programma heb je toegang tot de Breathfulness APP nodig. Als je nog geen abonnement hebt, krijg je een proefabonnement van 40 dagen, zodat je het gehele programma met de APP kunt volgen. Aan het eind van het programma beslis je zelf of je alsnog een abonnement neemt; over de omzettingsmogelijkheden ontvang je tijdig bericht. Er vindt geen automatische omzetting plaats van het proefabonnement; je toegang tot de Breathfulness APP wordt zonder reactie op het bericht over de omzettingsmogelijkheden na de 40 dagen stopgezet.

Uitwisseling

Je investering voor dit meditatie- en ademprogramma is € 66,-.

Het getal 66 is een bijzonder getal. Bekend van route 66 dwars door Amerika, bekend als The Highway of Hope. 66 draagt ook de boodschap in zich dat we onze rol als universeel wezen moeten accepteren. 66 herinnert je eraan dat je niet alleen een klein aards persoon bent, zoals je misschien denkt. Je bent ook groot kosmisch wezen met een invloed die tot de hemel reikt (Bron: mens-en-gezondheid.infonu.nl).

Bekijken webinar

Je kunt op de video de replay van het webinar bekijken.

Inschrijven meditatie- en ademprogramma

Stuur een mail naar info@breathfulness.nl en je ontvangt alle info om in te loggen, etc.