40 dagen Meditatieprogramma De 10 kamers van mijn zuiver hart

Dit meditatieprogramma is een innerlijke reis om de deuren van de kamers van je zuiver hart te openen. Een reis door 4 lagen, 4 contexten, om de verbinding met je hart te versterken. Een reis van bewustwording en groei om vanuit een open en zuiver hart je leven vorm te geven.

In verbinding met je hart kom je ook de wond van het hart tegen. Een oer-trauma van oude pijn en verdriet rondom het verlies van bewustzijn en de verbinding met je wie in essentie bent. Het deel wat je achter moest laten om je aardse avontuur aan te gaan. Pijn ontstaan vanuit verschillende levensthema’s, welke in dit meditatieprogramma doorleefd worden in de 10 kamers van je zuiver hart. Met een opbouw in intensiteit doordat je na iedere cyclus van 10 dagen op een laag terecht komt die steeds dichterbij jezelf, je essentie is.

Tijdens deze meditatieve reis ga je vier keer langs iedere kamer, steeds vanuit een andere context en beleving. De eerste context staat het verst van je af en de laatste context gaat volledig over jezelf. Stap voor stap de weg naar binnen, om de verbinding vanuit je aardse bewustzijn met je hoger bewustzijn te helen. Om de liefde van je hart volledig te belichamen. Om grootser te leven, meer vanuit je essentie, vanuit wie je werkelijk bent met een zuiver hart. Een programma als een weg naar het verder openen van je zuiver hart.

In essentie hebben we allemaal een zuiver hart, het onveranderlijke, pure deel van onvoorwaardelijke liefde. Door het aardse leven kan er een sluier overheen gelegd zijn. Je bent het nooit kwijt geraakt. Je kunt wel ervaren dat het (tijdelijk) niet bereikbaar is door gevoelens van pijn, want als bescherming kun je rond deze wond een muur of een harnas geplaatst hebben om te pijn en kwetsuren niet meer te voelen. De deuren van het hart gesloten om niet nog meer hartzeer te ervaren.

Tijd om deuren te openen

Nu is de tijd gekomen om deze muur of harnas los te laten. Dit gaat niet in een keer, dat zou te heftig zijn en wat er vrijkomt zou je niet kunnen verwerken. Niet alleen de oude pijn die vrijkomt, maar ook de kracht van de liefde die door je heen en naar buiten gaat stromen. Met dit meditatieprogramma gebeurt het stap voor stap. Zelfs zonder te weten waar je aan het eind uit gaat komen. Verwachtingen loslaten, om dagelijks een stap te maken in het thema van de kamer van die dag.

Op bepaalde dagen ervaar je misschien dat een deur naar een kamer nog dicht blijft. Blijf dan in vertrouwen om er zonder oordeel naar te kijken, het neutraal waar te nemen. Ga niets forceren om de deur te openen. Neem vanuit een liefdevolle nieuwsgierigheid waar welke les er nog te leren is. Zie het als een uitnodiging om eerst een andere ervaring op te doen, een beperkende overtuiging los te laten of vrij te komen van nog aanwezige oordelende gedachten over de ander of jezelf.

Laat los dat je vooraf moet weten of je alle dagen de deur open krijgt. Het gaat om de beleving, de moed om de weg te openen naar het hart, om uiteindelijk op een moment in je leven aan te komen dat alle 10 deuren openstaan. Vanuit dit diepe verlangen is dit meditatieprogramma voor jou gemaakt en is voor jou de (on)bewuste drijfveer om mee te gaan op deze innerlijke reis.

4 lagen, 4 contexten

De cyclus van 40 dagen bestaat uit 4 keer 10 dagen.

Je wordt tijdens iedere cyclus van 10 dagen aan de hand van 10 thema’s (kamers) steeds verdere meegenomen op een diepere laag, om uiteindelijk alle thema’s geheel vanuit jezelf te beleven en te integreren. De eerste cyclus gaat over de buitenste laag en vertegenwoordigt de wereld om je heen die wel aanwezig is, maar waar je geen persoonlijke binding mee hebt. De volgende 2 lagen vertegenwoordigen de mensen in de buitenwereld waar je een band mee hebt, een persoonlijke en/of emotionele relatie. De binnenste cirkel, de diepste laag gaat alleen nog maar over jezelf.

Dat ook op de diepste laag de deuren zich voor je mogen openen.

Opzet 40 dagen meditatieprogramma

Webinar

We beginnen op dag 0, de voorbereiding voor de cyclus van 40 dagen, met een webinar. Een moment van overview en jezelf openen om je de 40 dagen daarna mee te laten nemen op jouw innerlijke reis naar de 10 kamers van je zuiver hart. We geven uitleg over de info die je gedurende de 40 dagen gaat ontvangen met praktische tips, beantwoorden je vragen en sluiten het webinar af met wederom een meditatie.

Rond dag 20 zal er nog een webinar plaatsvinden en we sluiten de cyclus af met een webinar. Verdere info over de webinars ontvang je na je aanmelding per mail.

Dagelijks thema

Via de mail ontvang je iedere dag een toelichting op het thema van de dag. Een beschrijving van de kamer in de context waar de cyclus zich bevindt. Waar mogelijk verduidelijken we het ook aan de hand van de nieuwe dimensie van het enneagram – de levensfasen. Een dagelijkse uitnodiging om je maximaal open te stellen voor het proces en een voortgang op jouw innerlijke reis.

Dagelijkse meditatie

Op de Breathfulness APP komt nu exclusief voor deelnemers aan deze cyclus onder de rubriek Meditaties een submenu met 40 meditaties van 10 minuten. Voor iedere dag van de cyclus is er een nieuwe meditatie. Iedere meditatie van 10 minuten bestaat uit een intro van 1 tot 2 minuten, gevolgd door stilte, waarbij een rustige achtergrondmuziek aanwezig is. De intro heeft betrekking op het thema van de dag en de laag/context waarin het thema zich bevindt.

(Vanaf augustus wordt het meditatieprogramma ook voor de APP-gebruikers vrijgegeven die niet hebben ingeschreven voor deze innerlijke reis. Het is dan voor alle APP-gebruikers beschikbaar, zonder verdere begeleiding en ondersteuning in de vorm van dagelijks email, webinars en forum).

Forum en dagboek

Na je aanmelding voor dit meditatieprogramma (aanmelden kun je onderaan deze webpagina) ontvang je binnenkort een mail met de uitnodiging om je aan te melden voor het eerste webinar en ontvang je de link voor het forum.

Je kunt het forum zien als een dagboek voor je innerlijke reis. We kunnen ons voorstellen dat je naast het forum ook nog een persoonlijk dagboek wilt bijhouden. Zeker doen als je deze behoefte voelt. Het schrijven en delen van je ervaringen geeft een verdere verankering en verdieping in je proces.

Het forum is alleen toegankelijk voor deelnemers aan dit meditatieprogramma en is bedoeld om je ervaringen te delen als inspiratie voor anderen. En door het lezen van ervaringen van anderen zelf geïnspireerd worden. Daarnaast is het forum ook voor het stellen van vragen. Uit ons eerdere meditatieprogramma Zelfliefde weten we dat deelname aan het forum heel aanvullend ervaren is door de deelnemers. Mede door het uitwisselen, de herkenning en de ruimte nemen om jezelf te laten horen, gaf het forum een verdieping aan de cyclus. Daarom de uitnodiging om ook bij deze cyclus deel te nemen aan het forum.

Praktische info

Inschrijven

Je kunt vanaf nu inschrijven op de cyclus. De startdatum is 20 april (let op: zondagavond 19 april is het eerste webinar). De cyclus eindigt op vrijdag 29 mei (met ‘s avonds het afsluitende webinar).

Breathfulness APP

Om deel te nemen aan dit programma heb je toegang tot de Breathfulness APP nodig. Als je nog geen abonnement hebt, krijg je een proefabonnement van 40 dagen, zodat je de gehele cyclus met de APP kunt volgen. Aan het eind van de cyclus beslis je zelf of je alsnog een abonnement neemt; over de omzettingsmogelijkheden ontvang je tijdig bericht. Er vindt geen automatische omzetting plaats van het proefabonnement; je toegang tot de Breathfulness APP wordt zonder reactie op het bericht over de omzettingsmogelijkheden na de 40 dagen stopgezet.

Investering

Vanuit onze drive en liefde faciliteren we deze innerlijke reis. Deelname aan dit meditatieprogramma is op basis van betaling achteraf, waarbij jezelf het bedrag bepaalt dat voor jou kloppend voelt als uitwisseling. Je bent hierin volledig vrij, dus ook als je achteraf geen betaling wilt verrichten.

Aanmelding Meditatieprogramma De 10 kamers van mijn zuiver hart

Aanmelding

Breathfulness APP

1 + 1 =