Ook met de opleiding verrijk je allereerst je zelf en ervaar je enorme persoonlijke groei

Opleiding Breathfulnesscoach

De opleiding en Breathfulness vraagt om commitment vanuit je hart. Leidend hierin mag jouw innerlijke drijfveer zijn om het gedachtegoed van Breathfulness eigen te maken. Je voelt de drive om dit te integreren in je eigen leven en praktijk. Er is een verlangen om je één te voelen met de weg van Breathfulness en deze uit te dragen. Je wilt vanuit passie, aanwezige kwaliteiten en talenten je bijdrage leveren. Je gaat optimaal invulling geven aan de vraag van (potentiële) cliënten om begeleid en gecoacht te worden. De cliënt gaat de weg zien naar een leven waarin levenskracht, levensvreugde en werkelijke vervulling ervaren worden. Dit is een diep, soms nog verborgen, verlangen van vele potentiële cliënten.

Ervaringen van deelnemers

Het is mijn grootste innerlijke reis om mijn ziel te bevrijden. Van daaruit wil ik anderen begeleiden in het bevrijden van zijn/haar ziel. De innerlijke reis die ik al eerder begonnen was heeft verder een vorm gekregen. Ik had dit vooraf niet bedacht, maar het voelt als thuiskomen in mezelf.

 De Intensive Retreat/Zelfrealisatieweek was al een cadeau voor mezelf. En nu is ook deze intense opleiding wederom een geschenk voor mezelf.

Als je al eerder opleidingen gevolgd hebt, zul je ervaren dat je straks in deze opleiding je reeds opgedane kennis, talenten en ervaringen verder benut en integreert. Velen die de opleiding gevolgd hebben geven als feedback dat alles door het perspectief van Breathfulness en de reis van je ziel tot grote meerwaarde is gegroeid voor hun eigen professionele praktijk. Dit maakt de opleiding Breathfulnesscoach juist ook zeer waardevol voor een brede doelgroep. Ook voor coaches, therapeuten en deskundigen die al werkzaam zijn in het veld en zich verder willen verdiepen en verrijken.