Als er meer nodig is dan woorden...

 

Groei naar…

 

gelijkwaardigheid

evenwichtigheid

volwaardigheid

Afspraak te maken

Relatietherapie noemen we Relatiebegeleiding, verder dan woorden en gedrag…

In een partnerrelatie ben je samen, maar ook zelfstandig. Geef je en neem je. Onze visie over relatietherapie (wij noemen dit dus relatiebegeleiding) is dat er binnen een relatie sprake is van drie gebieden, namelijk de twee IK-gebieden – beiden als zelfstandig individu – en het gebied van de onderstroom, het WIJ (samen) gedeelte.

In onze aanpak kijken we naar alle drie de gebieden. Soms in een gezamenlijk consult, maar zeker ook in individuele consulten, bij Marco en Jacquelien. De kracht hiervan is dat zowel het mannelijke als het vrouwelijke hierin vertegenwoordigd is. De uitwisselingen tussen de consulten wordt in overleg met elkaar gedaan.

De drie gebieden zien we als een ‘team’ dat in harmonie wil samenleven. De individuele IK gebieden zijn bij een goede communicatie in verbinding met elkaar en tegelijk dynamisch. Het derde gebied, de onderstroom is de onderliggende liefde die de twee IK gebieden bij elkaar gebracht heeft en houdt. Dit gebied is uiteindelijk een resultante van de invulling van de IK gebieden. Het lijkt abstract, maar verbeeld je in dat de relatie een cirkel vertegenwoordigt waarbinnen de drie gebieden liggen die gezamenlijk de cirkel vullen. Lees in het artikel Relaties en de relatiecirkel de verschillende invullingen die kunnen plaatsvinden.

Openstaan voor…

Relatietherapie is het meest krachtig en effectief als beiden openstaan om naar zijn en haar eigen deel te kijken en daarnaast natuurlijk naar de andere delen van de cirkel. Daarmee kom je snel uit situaties waarin er sprake is van groter vs kleiner voelen, macht- vs slachtoffergedrag, overrulen vs ontwijken. Samen in beweging komen door het doorzien van ieders invloed op de dynamiek en samen de knopen ontrafelen. Opener en liefdevoller communiceren zal zorgen voor een kloppende uitkomst. En soms kan dat leiden tot het inzicht dat het ‘op’ is en het WIJ gedeelte niet meer voedend is. Maar zelfs dan kan het vanuit liefde voor jezelf en de ander kloppend voelen. Het gaat erom dat je vanuit kracht en liefde de juiste keuzes maken.

Er is dus zoveel winst te behalen als beiden kiezen om te investeren in jezelf en daarmee in de relatie. Schroom niet langer als jullie inzicht nodig hebben. Blijf niet hangen in een verstoorde of ontwrichte relatie. Velen gingen jullie al voor, omdat zij de moed en kracht hadden om te kiezen voor groei naar een liefdevolle, volwaardige en gelijkwaardige relatie.

Loyaliteit en leegte

Veel vraagstukken, patronen en klachten die een rol spelen in relaties zijn terug te leiden naar je oorspronkelijke gezin of zelfs naar generaties daarvoor. Van generatie op generatie worden allerlei overtuigingen, patronen, trauma’s, conditioneringen, misvattingen, ziektes en emoties doorgegeven. Bij de conceptie verbind je je met je ouders en beide familielijnen. Je verbind je met hun krachten, maar ook met hun beperkende patronen en verwondingen.

De mensen waar je heel nauw mee verbonden bent – in de eerste jaren van je leven je ouders, broers en zussen en later ook je partner en kinderen – vertegenwoordigen een intense spiegel. Zij raken delen in jouw die om aandacht (liefde) vragen en nog heling nodig hebben. Of zij maskeren dit doordat ze dit juist zijn gaan invullen. Soms is dat lastig om te zien, soms ook heel pijnlijk. Te zien dat de partner of misschien wel juist de kinderen, vanuit een groot loyaliteitsbesef, de leegte zijn gaan invullen. De leegte in jezelf, de leegte in de relatie en de leegte in het leven.

Liefde, aandacht en waardering

relatiebegeleiding om de harmonie in het gezin te herstellenAls kind heb je veiligheid, liefde, aandacht en waardering nodig. Door omstandigheden rondom de geboorte en invloeden tijdens je eerste levensjaren vergeet je dat dit al in jezelf zit en ga je je aandacht naar buiten richten. Ga je alles doen wat nodig is om dit van de ander te krijgen. Je wordt te loyaal door bijvoorbeeld te veel te zorgen, te veel verantwoordelijkheid nemen of een rol in het gezin gaan opnemen die bij een ander hoort. Zo ontstaan later vervormde relaties, ofwel verstrikkingen. Je bouwt beschermlagen op tegen de pijn.

Wat je gemist of nog niet verwerkt hebt werkt nog steeds door in je huidige relaties. Hoe je hierop reageert heeft te maken met het kind in jezelf – heeft dit innerlijk kind nog verwondingen of behoeften, of mag het er niet eens zijn? Misschien was je al heel vroeg een mini-volwassene, waardoor er weinig ruimte was voor creativiteit, spontaniteit, dromen en plezier.

Om kinderen vertrouwen in zichzelf te laten krijgen, moet je naar jezelf kijken. Want zoals jij wilt dat zij gelukkig zijn, willen zij jou ook gelukkig zien. Als je jezelf niet geeft wat je werkelijk nodig hebt en waar nodig beperkende familiepatronen niet doorbreekt, zal het kind stagneren in zijn of haar ontwikkeling en voor jou gaan zorgen.

Iedereen wil liefde, aandacht en waardering. Wat doe jij om liefde, aandacht en waardering te krijgen?

Op vele momenten in je leven ben je dit dus waarschijnlijk buiten jezelf gaan zoeken. Eerst bij je ouders, later bij je partner en uiteindelijk misschien wel bij je kinderen. Dit is niet verwonderlijk, het lijkt een ‘normale weg’ te zijn. Maar er komt een moment dat je erachter komt dat dit niet de vervulling geeft die je zoekt. De ander kan je zoektocht naar liefde, aandacht en waardering niet invullen c.q. jij kunt deze liefde, aandacht en waardering niet volledig ontvangen zolang je dit niet jezelf gunt en aan jezelf kunt geven.

Loslaten schuldgevoel

Voel je niet schuldig, ook dit zo mens-eigen. Blijf niet vastzitten in de pijn, maar besef dat je elk moment andere keuzes kunt maken. Keuzes om jezelf en de ander weer op de ‘juiste plaats’ te zetten. Keuzes dat eenieder zijn eigen plaats in het (familie)systeem gaat innemen. Dan komt er balans in jezelf en in de relatie met de ander.

Alles komt samen

Het vraagt om moed om verder te kijken, maar er is een diep verlangen dat nu roept om werkelijk te kunnen gaan leven. Vrij voelen, vanuit passie creëren en vreugde uitstralen!

Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de dierbaren om je heen, zoals je partner en kinderen. Gun het jullie allemaal en neem de stap. Verbeter de wereld en begin bij jezelf, maar stop daar niet. Kijk ook naar de dierbare wereld om je heen en gun het jullie samen om de volgende stappen in je relatie te maken.

Daar willen wij met onze vorm van relatietherapie – relatiebegeleiding – een rol in vervullen. Tijdens de individuele consulten kijken we over de grens van het eigen individu met gebruikmaking van opstellingen. We kijken naar de samenhang, de onderlinge relaties. We kijken naar afhankelijkheden en verstrikkingen, zodat uiteindelijk iedereen zijn of haar juiste plaats in het familiesysteem gaat innemen.

Jezelf zijn

Als je de spiegels als een reflectie – boodschap – van je eigen binnenwereld kunt zien, kun je verder kijken dan degene die de boodschap brengt. Je reageert dan niet meer op de boodschapper, maar ontvangt een boodschap om je pijn te helen. Dat geeft ruimte voor jezelf én de ander. Het direct (af)reageren op elkaar komt tot een eind als het mindspel van aanval-verdediging doorzien wordt. Het verliest zijn betekenis en je verdedigingsmuur, die diende als bescherming, brokkelt af. Dan ontstaat er ruimte om vanuit openheid – vanuit je hart – binnen de relatie te ontdekken en te herinneren wie je werkelijk bent en mag zijn.

Harmonie, balans en heldere communicatie

Als verdieping hebben we onze driedaagse trainingen specifiek voor vrouwen en specifiek voor mannen, omdat de relaties moeder-dochter, moeder-zoon, vader-dochter, vader-zoon specifieke thema’s hebben die tijdens deze driedaagse geheeld kunnen worden. Onder agenda kun je alles lezen over deze driedaagse.

Uiteindelijk mag het samenkomen en daarvoor organiseren we een driedaagse voor relaties. Voor relaties die zich nog intenser met elkaar willen verbinden.

Om het beeld volledig te maken over onze cliënten kun je hieronder lezen wie nog de meer de weg naar ons centrum vinden.