Pubers en jongvolwassenen - Breathfulness Center

Coaching en ademsessies geeft pubers en jongvolwassenen zelfvertrouwen en handvatten om de zelfstandigheid vorm te geven, om letterlijk op eigen benen te gaan staan en de eigen richting te kiezen. De puberteit en adolescentie periode is de overgang naar het volwassen worden. Met deze fase wordt de kindertijd afgesloten. Het losmaken van ouders en op vele gebieden veel meer verantwoordelijkheid nemen gaat meer vorm krijgen.

Ontdekken en zelfstandigheid

Belangrijk thema in deze fase is het ontdekken van de eigen identiteit, uitzoeken waar grenzen liggen en het ontwikkelen van zelfvertrouwen. Wat zijn de eigen talenten en kwaliteiten en waar is er aangepast? Door het opgroeien en het aanpassen is er nog vaak veel onduidelijk over wie men is, wat van zichzelf is en wat van de ander overgenomen is. De puberteit is ook de fase waarin de lichamelijke en hormonale veranderingen een grote rol spelen en kunnen zorgen voor verwarring en onzekerheid. Kijk als volwassenen niet naar pubers en jongvolwassenen vanuit de bril dat ze lastig zijn, maar vanuit de bril dat ze zoekende en niet-begrepen zijn.

Zelfbeeld en coaching

Een krachtig en zelfbewust Ik-veld is nodig om te kunnen verbinden, zowel met zichzelf als de eigen levensopdracht. Het is ook essentieel om te kunnen verbinden met de ander en relaties aan te gaan op basis van gelijkwaardigheid.

Coaching en ademsessies geven inzicht in jezelf, waardoor de richting helder kan worden. Meer bewust worden van jezelf geeft zelfvertrouwen en handvatten om de zelfstandigheid vorm te geven, om letterlijk op eigen benen te gaan staan en de eigen richting te kiezen.

De volgende thematieken kunnen aan de orde komen:

 • hyperventilatie, astma, stress, paniekaanvallen en angst;
 • slaapproblemen, veel onrust ervaren, veel stress en continue piekeren;
 • laag energieniveau, verminderde weerstand;
 • trauma’s (lichamelijk/mentaal/emotioneel) en destructieve gedachten;
 • gevoelig voor een vorm van verslaving;
 • concentratie- en leerproblemen;
 • communicatieproblemen en faalangst;
 • moeite met toelaten van gevoelens;
 • omgaan met vastgezette emoties of teveel aan (agressieve) gevoelens;
 • moeilijk om kunnen gaan met hooggevoeligheid;
 • moeite met keuzes maken in het leven;
 • onvoldoende levenslust en zingeving van het leven ervaren;
 • ADHD, autisme, etc.
 • leerproblemen, stress voor spreekbeurten, proefwerken en examens;
 • richting geven aan je leven;
 • ontdekken wie en wat je bent en wat je werkelijk wilt;
 • loskomen van (familie)patronen;
 • verwerken van plaats kunnen geven van (familie)problemen en tragedies;
 • ontdekken van je eigen zelfstandigheid en dit vorm kunnen geven;
 • kunnen omgaan met anderen en je plaats in groepen durven en kunnen innemen;
 • met alle impulsen, indrukken en prikkels kunnen omgaan;
 • balans brengen in jezelf en uitgroeien naar een volwassen, zelfstandig en bewust IK.

Aanvraag consult

 

Verification