Meditatie Ontwaken

Neem tijd om dit aandachtig te lezen. Laat je ademhaling rustig in en uitgaan.

Door alles wat er in deze periode gebeurt, de bewegingen die plaatsvinden en de maatregelen die genomen worden is er voor velen tijd en ruimte ontstaan die we niet eerder meegemaakt hebben. Ruimte die nodig is om pas op de plaats te maken. Om naar binnen te keren om te beseffen dat het werkelijk anders moet. Deze tijd is zeker geen makkelijke tijd en de weg naar binnen brengt je ook naar onbekende delen in jezelf. Waar gaat het heen…?

Ook voor degene die gewend zijn om naar binnen te keren, is deze tijd ongekend. Nog niet eerder was er een omstandigheid, anders gezegd: een kans, als deze om massaal naar binnen te keren. De weg naar binnen is een weg met uitdagingen én groeikansen, want dan kom je datgene tegen wat tot op heden nog verborgen was of waar je, misschien vele keren, omheen gelopen bent. Je angsten en andere oude emoties, je beschermingsmechanismen én ook je vertrouwen en ongekende krachten.

Niemand ontkomt eraan. Er is alleen keuze of en wanneer je naar binnen keert.

Dit tijdperk raakt iedereen en wakkert vele oude, sluimerende, onderdrukte angsten aan. Van de afgelopen periode én van decennia tot eeuwen geleden. Tijden waarin men vastzat in oer-angsten; door oorlogen, door het spel van macht en onmacht.

De mensheid heeft al eerder kansen gekregen om dit te zuiveren, maar is daar nog niet in geslaagd. Vele afleidingen nu zijn weggevallen. Structuren, schijnbare zekerheden en verleidingen zijn minder tot niet meer aanwezig. En krijgen we opnieuw een kans om het te helen. Om terug te keren naar je kern, je essentie.

Verschillende verhalen over de oorsprong van het virus doen de ronde, toch gaat er nu niet om hoe het virus ontstaan is, maar hoe eenieder met deze periode omgaat

Het is bijzonder om in de buitenwereld de saamhorigheid te voelen en te zien. Op welke, soms bijzonder creatieve, wijze mensen hier invulling aangeven. Hoe men elkaar vindt, bemoedigt en ondersteunt. Het feit dat we allemaal met elkaar verbonden zijn laat zich duidelijker zien dan ooit.

De tijd van individualisering gaan we de komende jaren, decennia steeds meer achter ons laten. Steeds meer van IK naar WIJ. Maar we mogen niet vergeten om nu ook nog voldoende tijd te besteden aan het eigen individu, om vanuit een evenwichtig IK dienstbaar te kunnen zijn aan WIJ. Neem ook tijd om jezelf af te vragen: Wat kan ik doen? Wat moet er in mij nog geschoond en geheeld worden? Wat mag er in mij ontwaken? Als we te snel samen willen zal het individu zich onvoldoende ontplooien en kan het ontwakingsproces zich niet volledig voltrekken. Individualisering én saamhorigheid behoren samen te gaan, het is en-en, het is IK en WIJ.

Het coronatijdperk vraagt om bezinning. Om naar binnen te keren en je innerlijke kracht te te (her)ontdekken. Om je weerbaarheid en vertrouwen te versterken. Veel genomen fysieke en praktische voorzorgsmaatregelen in de buitenwereld zijn nodig. En wat kun jij doen in je binnenwereld? Het gebied van je gevoelens, emoties, mechanismen, patronen en overtuigingen.

Alles wat jij als individu versterkt in je binnenwereld reikt verder dat alleen jezelf, want jouw energie is onderdeel van het collectieve veld om je heen. De weg naar binnen vraagt momenten van stilte, van meditatieve stilte. Zodat de stem van je hart zich kan laten horen in jouw proces van verder ontwaken.

De stem van je hart, met antwoorden op de vragen Wat is mijn waardevolle betekenis hier op aarde? Wat heb ik nog nodig aan opschoning en ontwaken om dit te leven? vind je alleen in je binnenwereld. Anderen kunnen je hierbij ondersteunen, zoals Breathfulness hiervoor een baken van kracht, liefde en licht is, maar niemand anders kan het innerlijke opschoningsproces, helingsproces en het proces van ontwaken voor je doen en de antwoorden voorlezen.  

Zoek een IK-momentje en laat je meenemen in de meditatie Ontwaken (start hieronder de meditatie).