Een ontmoeting met Marco - Breathfulness Center

Een ontmoeting met Marco

Heel vroeg in mijn leven wist ik al wat ik wilde doen – leven en werken met mensen. In de eerste jaren van mijn leven was sport mijn passie, echter eisten na mijn puberteit studie en werk de hoofdrol op. Na diverse omzwervingen, eerst in het onderwijs en daarna in de financiële sector, kwam het begeleiden en opleiden van mensen steeds sterker naar voren.

De drive om iedereen het maximale uit zichzelf te laten halen was groot. Ik kwam er inmiddels wel achter dat dit voornamelijk op mentaal gebied plaatsvond en startte een ontdekkingsreis in mezelf naar het voelen.

Dit werd me niet alleen ingegeven door de omgeving waarin ik me bevond, maar vooral door mijn gezin. Jacquelien en mijn twee zoons werden voor mij een enorme spiegel en drijfveer om de heelheid in mezelf op te zoeken. Mijn ontdekkingstocht was begonnen en zo belandde ik in 2000 op een heuvel in Ibiza. Daar kwam het beeld op, het staat nog steeds op mijn netvlies, dat het tijd was voor een nieuwe stap in mijn leven en zo ben ik in 2001 samen met Jacquelien ons centrum begonnen om mijn idealen te kunnen realiseren: mensen motiveren, stimuleren, inspireren en begeleiden op weg naar zichzelf.

 

Een mooie tijd in mijn leven ontvouwde zich. Terwijl ik doorging op reis naar mezelf, begeleidde en coachte ik mensen, zowel individueel als in groepen. Een dubbele verrijking aangezien cliënten bewust of onbewust een boodschap voor mij meebrachten. Intussen versterkte mijn intuïtie zich en ontwikkelde zich een sterk vertrouwen om vorm te geven aan mijn ingevingen. Een bijzondere ingeving was het besluit in 2002 om ontwikkelingswerk te gaan doen in de sloppenwijken van Nairobi, niet in de vorm van materiële hulp, maar juist op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.

Zo zijn we een jaar later met het hele gezin voor het eerst naar Kenia gegaan om onze eerste trainingen te geven. Wat een volgende verrijking van mijn leven werd, bijzondere ontmoetingen en intense levenservaringen door te midden van deze mensen in de sloppenwijken te werken en te leven.

Dit heeft negen jaar geduurd, totdat we in 2011 ons project daar hebben afgesloten en tot op de dag van vandaag wordt er nog steeds vervolg aan gegeven, maar nu door Vincent en Daniel uit Nairobi (twee Kenianen uit de sloppenwijk die we opgeleid hebben tot trainer/coach).

Het realiseren van een volgende droom

In december 2010 diende een volgende stap zich aan: alle jaren van ervaringen, inzichten en werken vanuit onze innerlijke drive en innerlijk weten, gaan delen via ons eigen opleidingsinstituut, later gevolgd door Breathfulness. Dat laatste was voor mij een nieuw geboorteproces: nog meer thuiskomen in mezelf en doen wat mijn hart en ziel me vertellen: trainer, schrijver, Breathfulnesscoach, levensbegeleider. Hier ben ik nog steeds erg dankbaar voor.

Dagelijks zie ik uitdagingen voor mezelf door het werken met mensen en word ik steeds meer één met de kern die we allemaal in ons hebben en die ons verbindt: liefde! Om in liefde en vanuit liefde vol in mijn leven te staan en dit te delen met iedereen die dit wilt ontvangen is met de weg van Breathfulness een droom uitgekomen.

Inmiddels heb ik de weg van Breathfulness samen met Jacquelien ook in onze boeken kunnen delen. Niet alleen alles over Breathfulness in onze eerste twee boeken, maar ook de ontdekking van de combinatie van het enneagram met de levensfasen in het derde boek over Breathfulness. Een bijzondere manier om het leven te begrijpen en handvat om dat bewustzijn ook daadwerkelijk vorm te geven.

Mijn leven te leven zoals het werkelijk bedoeld is

is een belangrijke motivatie en drijfveer voor mij!

Het inspireert me om mensen bewustwording te geven om hun levenspad te gaan bewandelen. Ik coach vanuit het contact met mijn innerlijk weten en gebruik mijn eigen levenservaringen waar mogelijk relativerend en voorzien van humor, anderzijds indien nodig creëer ik openingen door een proactieve coachstijl, die prikkelend en ontwapenend is.

Ik ben praktisch ingesteld, ga uit van realisme door met beide benen op de grond te staan, en ben tegelijkertijd heel erg verbonden met het hogere alwetende veld, mijn hoger bewustzijn. Dit helpt om een evenwichtige kijk op het leven te houden, in balans te zijn met mijn hooggevoeligheid, de dynamiek van het leven te vertalen in een flexibele kijk en dagelijks nog te groeien in mijn standpunten en overtuigingen.

Ik sta open voor nieuwe inzichten, zonder dat ik structuren en zekerheden verwaarloos. Inmiddels weet ik uit ervaring dat het er beide kan en mag zijn zolang structuren en zekerheden de nieuwe inzichten dienen en versterken.

Van bewust en gericht de kracht van aandacht toe te passen – het hebben van een focus – tot momenten van helemaal niets en alleen maar te zijn, creëert balans en tevens flexibiliteit om met alles wat zich aandient om te gaan, zonder het contact met mijn eigen kern te verliezen. Daarbij zijn zuiverheid en integriteit belangrijke waarden voor mij om de mannelijke energie in balans te brengen en vooral mannen te laten ervaren dat een ieder balans mag gaan creëren in zichzelf, balans in de mannelijke en vrouwelijke energie en waarden.

Van het hoofd naar het hart

Ik begrijp inmiddels waarom mijn hoofd zo’n belangrijke rol was gaan spelen in mijn leven. Ik kom uit een druk ondernemersgezin en mijn vader was vaak (emotioneel) afwezig. Om toch liefde, aandacht en waardering te krijgen ben ik als kind al in de rol van mini-volwassene gestapt en verantwoordelijkheden gaan dragen om dit alsnog te krijgen. Ik ben heel dankbaar naar wat mijn vader in mijn leven betekent heeft, maar ik heb zelf de keuze nu gemaakt om geen afwezige vader te zijn, dit patroon niet meer door te geven aan mijn kinderen en te leven vanuit een balans en verbinding tussen hoofd en hart.

Ik vind het heel bijzonder dat ik steeds meer (zeer) mannelijke mannen in contact kan brengen met hun hart, intuïtie en gevoel, opdat zij zich werkelijk kunnen gaan verbinden met zichzelf en de ander.

In een tijd waar individualisering, maar ook verbinding, ‘hot is’ en tegelijk tegenpolen lijken te zijn, mag ontdekt worden dat je via verbinding met je eigen kern pas tot werkelijke verbinding kunt komen met de ander. Zoals Jacquelien hierin trainingen geeft specifiek voor vrouwen, is mijn weg om dit voor mannen te doen. Er zijn zoveel mannen zoekend, zich misschien nog niet volledig van bewust, maar intussen wel rondlopend met veel (levens)vragen en/of (lichamelijke/mentale) klachten, dat de behoefte aan vervulling en terug in verbinding komen met werkelijke mannelijke waarden alsook ruimte te creëren voor de vrouwelijke energie en waarden (die ook in elke man aanwezig is) steeds groter wordt.

Het is tijd om deze aspecten tot volledige ontplooiing en balans te laten komen. Dat creëert ruimte om je weer te beseffen dat een zijn met jezelf, de ander en de natuur om je heen de liefde voor het leven weer volledig vrij laat stromen. Ik ervaar dit zelf in ultieme vorm als ik een maaltijd voor Jacquelien en mijn zoons aan het voorbereiden ben op het kampvuur in onze tuin. Dan smaakt het eten als nooit te oren!

Dan kan er een eenheid ontstaan tussen krachtig lichaam, een wijs hoofd en een liefdevol hart.

Dan komen jouw kracht, wijsheid en liefde samen tot een geheel!

Aanvraag consult

 

Verification