Maatwerk voor bedrijven

Maatwerk

Maatwerk creëert oplossingen. Iedereen heeft een visie en missie die vorm mag krijgen in ambitie. Of het nu over iets kleins gaat, misschien betrekking heeft op een hobby, of dat het grootse ideeën zijn binnen een bedrijf. Het ontdekken en vormgeven aan talenten en ambitie ontstaat door aandacht voor de mens achter werkgever/werknemer.

In essentie is er veel informatie, kennis en creativiteit aanwezig. Echter, dit komt er in de praktijk nog onvoldoende uit. Zowel uit onze eigen jarenlange praktijkervaring als uit wetenschappelijk onderzoek bij de Leidse Universiteit blijkt dat Breathfulness het creatief en oplossingsgericht denken significant vergroot.

Preventie, reductie (langdurig) ziekteverzuim en maatwerk coaching

Door ons wordt niet een methode of werkwijze geïmplementeerd, maar gaat het juist om de weg naar binnen. De weg om je eigen kennis, wijsheid en creativiteit te vinden. We maken mensen bewust, stimuleren en dagen ze uit. We laten ze een weg ervaren die inspireert, opent en tot diepgaande inzichten en verandering leidt.

Onze ervaring is dat Breathfulness, mede door preventie en reductie (langdurig) ziekteverzuim, een duurzame tool op het gebied van mens- en teamontwikkeling is.

Daarnaast passen we ook specifiek maatwerk coachingstrajecten toe. Deze zijn succesvol zijn door de combinatie van verschillende invalshoeken, t.w. Breathfulness met mentale coaching, lichaamswerk, opstellingen, karaktertypologie en levensfasen met het enneagram. Een diepte investering die leidt tot een langdurig rendement. Wil je meer hierover weten, neem dan contact met ons op.

Voor kennismakingsgesprek over de mogelijkheden voor jezelf of jouw bedrijf

Bel 06-54374276 of mail naar info@breatfulness.center

Vanuit passie en bezieling doen wat van je van binnenuit voelt

Als je je niet meer langer wilt laten leiden door overtuigingen als ‘dit geeft geen zekerheid‘, ‘dit gaat me niet lukken‘… Als je niet meer vanuit gewoonten en patronen wilt leven… Wil je gaan doen wat je al langer vanuit je hart wil doen… Dan is de weg van Breathfulness misschien ook voor jou de weg om vanuit hart en ziel vorm te geven aan je leven. De opleiding Breathfulnesscoach biedt vele uitdagingen om te groeien, onder ander door elkaar te ontmoeten en te inspireren. Maar ook door uit te dagen, te delen en te doen wat elkaar voedt en blij maakt. Een opleiding waar je groeit door bewustwording en beleving!

Je wordt uitgedaagd uit om naast je opgedane kennis en ervaringen de verbinding met je hart en je innerlijk weten te versterken. Waardoor je dit als kompas gebruikt voor je keuzes, handelingen en acties. Handelen vanuit je intuïtie staat centraal. Luisteren naar je innerlijke stem, vertrouwen op je kennis en wijsheid en handelen vanuit dit innerlijk weten. In het totaalconcept van Breathfulness coach je vanuit je hart en handel je vanuit liefde. Daarnaast staan de 4 pijlers (ademhaling, voeding, beweging en ontspanning) en de drie uitgangspunten (zelfgenezend vermogen, zelfverantwoordelijkheid en holistisch) centraal.

Nieuwe vorm van opleiden

Als je al eerder opleidingen gevolgd hebt, zul je gaan ervaren dat deze opleiding de integratie is van alles wat je al ervaren hebt en weet. Oud deelnemers geven als feedback dat alles wat in de opleiding naar voren komt het eerdere tot een geheel maakt. Dat vanuit het perspectief van Breathfulness er een grote meerwaarde ontstaat voor hun huidige praktijk. Het maakt de puzzel compleet. De energie van de weg van Breathfulness werkt helend, verruimend en voelt als een samensmelting van voelen met een diep innerlijk weten. Het is thuiskomen bij een verlangen om jezelf in de wereld neer te zetten en bij te dragen aan alle veranderingen die plaatsvinden, op weg naar een nieuwe aarde.

De huidige veranderende en ontwakende tijd vraagt om een andere manier van begeleiden en opleiden. Voor ons is opleiden het met elkaar delen en benutten van (kosmische) kennis, ervaringen en innerlijk weten op een inspirerende en dynamische manier. De inspirerende opleiding Breathfulnesscoach is ook voor coaches, therapeuten en deskundigen die al werkzaam zijn in het veld. Een opleiding waarin aandacht is voor de gehele mens: ziel, hart, hoofd en lichaam en is gericht op een totale beleving en integratie.

Contactformulier Marco

Aanhef

2 + 11 =