Het Corona tijdperk:

Leven in het nu, zoeken naar balans tussen angst en liefde

Artikel: De andere, onmisbare kant van zorg

De aangescherpte maatregelen van 23 maart hebben ertoe geleid dat we de deuren van ons centrum minder open zijn dan voorheen. Met pijn in ons hart hebben we de trainingen en workshops tot 1 juni gecanceld. De individuele consulten vullen we aan met Online mogelijkheden. Het doet pijn omdat we weten dat wat we doen in de complementaire zorg, juist zo bij kan dragen aan alles wat er momenteel gebeurt.

We zien dat ons werk mensen bekrachtigt, dat ze met meer vertrouwen de deur uitgaan en kansen zien hoe met alles wat er nu is om te gaan. Tegelijkertijd beseffen we dat afstand nemen en de voorzorgsmaatregelen in acht nemen nu nodig is om verdere verspreiding te voorkomen en respecteren deze besluiten.

Het is een intense tijd, met veel beweging en tegelijkertijd veel ‘op slot’. De lock down in de buitenwereld is een flinke trap op de rem. Dé uitnodiging om naar je binnenwereld te gaan en daarin te ontdekken: wat is er in mij in beweging en wat is er nog ’op slot’ in mijn gevoelens, gedachten en gebieden in mijn leven?

Naar binnen keren om je eigen ritme te vinden en straks sterker en bewuster uit deze tijd te komen. Om vanuit je intuïtie, vanuit je hart, hernieuwde keuzes te maken en met bezieling vorm te geven aan je leven.

Even pas op de plaats is lastig, want onze innerlijke stem roept harder dan ooit: dit is de tijd waarom je hier bent en doet wat je doet! Het maakt een andere kracht vrij en is onze innerlijke drive om actief te blijven en al onze ervaringen, kennis, bewustwording en doorgekregen wijsheid te blijven delen. Tegelijkertijd nieuwsgierig naar de nieuwe deuren die hierdoor geopend kunnen worden.

Complementaire zorg

Een fysiek mens bestaat niet. Een mens is veel meer dan alleen het fysieke. Een mens is pas compleet als er ook aandacht is voor het gevoel (emotionele), denken (mentale) en het Zijn (spirituele).

Even naar de complementaire zorg, op het gebied van gezondheid, welzijn en bewustwording. Bovenstaand citaat laat zien dat complementaire zorg uitgaat van een holistische benadering en betrekking heeft op de lichamelijke, emotionele, mentale, spirituele en sociale behoeften van de mens. Altijd al een waardevolle aanvulling geweest op de reguliere zorg. Nu is er geen ontkomen meer aan. Het is een noodzakelijke aanvulling, omdat er zoveel ‘losgeschud’ wordt in de wereld. Niet alleen in de uiterlijke wereld, maar vooral in de innerlijke wereld van de mens. Naast de nodige fysieke aandacht om de symptomen te bestrijden en de verspreiding in te perken, is het Corona tijdperk hét moment voor het maken van nieuwe keuzes.

2020, het jaar van grote veranderingen en transformatie. De wereld van drie maanden geleden komt niet meer terug. Al zullen er zeker mensen zijn die er alles aan zullen doen om het oude weer terug te laten komen. Een verloren zaak, want de tijd heeft niet stil gestaan. De tijd van nu raakt iedereen en doet zijn werk op elk gebied van het mens-zijn. Naast de fysieke klachten komen er veel gevoelens los, passeren oude herinneringen de revue, worden signalen duidelijker en klinken de vragen Waarvoor ben ik hier op aarde? Wat geeft mij werkelijk vervulling? Hoe kan ik bijdragen aan de verandering doe nu gaande is? luider dan ooit

Holistisch denken is niet denken in ‘hokjes’ of deelgebieden, maar denken vanuit het geheel. Holistisch denken ondersteunt, stimuleert en activeert het zelfhelend vermogen: de kracht die in eenieder van ons aanwezig is om problemen en uitdagingen aan te pakken en te veranderen. Niet alleen het zieke deel, het probleem of de uitdaging wordt belicht, maar juist de innerlijke kracht wordt aangesproken. Om de energie van oude onderdrukte gevoelens als angst, boosheid, onrecht, onmacht, diep verdriet, etc. die door deze tijd weer aangeraakt worden, ruimte te geven om te stromen. Wat zijn uitweg kan zoeken in lichamelijke klachten. Om oude (pijnlijke) herinneringen in een ander perspectief te plaatsen, te bekijken vanuit een vernieuwd bewustzijn, zodat ze door liefde en vergeving geheeld worden. En je niet langer ‘op slot’ houden.

Complementaire zorg is noodzakelijk

Onze zoon vroeg laatst: Hebben jullie dit al eerder meegemaakt? Hij was nieuwsgierig hoe wij dit beleefden en hoe we er vroeger mee omgegaan waren. Ons antwoord was helder: Nee, dit hebben wij ook nog niet eerder meegemaakt. Dat bracht een bijzonder gesprek op gang. Ieder deelde vanuit zijn eigen perspectief (wereldbeeld) zijn visie, gevoelens en gedachten. Een boodschap van onze zoon was onder andere Ga door met wat jullie doen, het is nu zo hard nodig. Het was fijn om dit te horen van de jongere generatie. Soortgelijke signalen kregen we ook van andere jongvolwassenen die een Retreat bij ons gevolgd hadden. Door de training hebben ze een krachtbron in zichzelf aangeboord en willen dit blijven voeden. Vanuit een innerlijk weten voelen ze dat ze deze krachtbron nodig hebben om met vertrouwen op een krachtige manier uit dit Corona tijdperk te komen. Niet alleen door fysiek te overleven, maar vooral vanuit een groei als mens. Door sterker te luisteren naar hun intuïtie, te vertrouwen op hun innerlijke stem, om zo op hun eigen authentieke wijze betekenisvol te zijn in het leven.

Verantwoordelijkheid nemen

Deze tijd vraagt om verantwoordelijkheid te nemen op vele fronten. Zoals in alle takken van de zorg handelen we binnen Breathfulness met de benodigde voorzorg en verantwoordelijkheid. En kijken we door verschillende brillen wat er nodig is aan ondersteuning. We kijken door de bril van noodzaak waarin de realiteit onder ogen gezien wordt, om te zien wat er lichamelijk nodig is. Door de bril van mogelijkheden om te zien wat deze tijd voor ruimte geeft om datgene te doen wat de andere delen van het mens-zijn nodig heeft. Door de bril van vertrouwen om je eigen kracht en potentieel aan te boren. En door de bril van Liefde, de bril van het hart, waarin een dieper verlangen ligt, om nu de benodigde stappen te nemen om straks innerlijk verrijkt vorm te geven aan het leven. Stappen nemen om iets te doen of stappen nemen om juist iets te laten.

Dat vraag het nodige aan je. Het gaat verder dan de voorzorgsmaatregelen op fysiek vlak, waarin beperkingen nu nodig zijn. Het vraagt om verruiming van je binnenwereld, om gehoor te geven aan het diepe verlangen dat nu (verder) wakker wordt. Waardoor de andere kant van het Corona tijdperk ook wel de nieuwe kans van ontwaken genoemd wordt. Wakker worden en beseffen dat het anders moet. Niet meer blijven hollen, niet alleen maar doorgaan voor de ander en voor de resultaten, maar een stapje terug doen om bewust te worden waar het echt om gaat. Onder ogen zien wat geen vervulling meer geeft of geen recht doet aan jou essentie. Bewust worden dat er momenten gaan komen dat je op een kruispunt staat en een keuze moet maken. En jezelf de vraag moet stellen: welke weg kies ik? Ga ik doen wat ik altijd deed? Blijf ik doen wat anderen van mij verwachten? Of ga ik doen wat de stem van mijn hart mij zegt? Sommige misschien al op zeer korte termijn, andere komen op later tijdstip.

Buiten- én binnenwereld

Dat is je volledige verantwoordelijkheid nemen! Doen wat er nu op fysiek gebied nodig is én in beweging komen om te doen wat de andere delen van je mens-zijn nodig hebben. Actie of juist ontspanning! Verantwoordelijkheid nemen is niet hamsteren in de supermarkt en zo denken dat je goed voor jezelf zorgt. Nee, dat is het niet. Lees de schrijnende verhalen van mensen die ‘achter het net vissen’ (lege schappen in de supermarkt aantreffen) op momenten dat zij het net nodig hebben. Dat is een vorm van schijnveiligheid en van korte duur. Want wat als de (semi) lock down straks over is, wat is er dan voor jou veranderd? Of kom je er dan achter dat je de ruimte hebt laten innemen door bergen (onnodig) wc-papier en ben je nog maandenlang uit pakjes en blikken aan het eten, waardoor het nieuwe, verse aan jou voorbijgaat. Ben je dan in het moment of ben je op het verleden aan het teren?

Verantwoordelijkheid nemen gaat over en-en. Hier ligt juist de kans om krachtiger uit het Corona tijdperk te komen. Uiteindelijk moet je zelf kiezen, een ander kan de keuze niet voor jou maken. Je staat er niet alleen in. We staan allemaal voor hernieuwde keuzes. We worden allemaal ‘geroepen’ door de stem van het hart. En je hoeft het niet alleen te doen. De weg naar binnen betekent niet dat je de buitenwereld niet meer nodig hebt en ook de hulp niet meer moet inschakelen, omdat je het nu zelf moet doen. Dat laatste is waar, jij zult zelf naar binnen moeten keren, maar de weg om dit te realiseren hoef je niet alleen te gaan. Er is genoeg ondersteuning. Dat is precies waar Breathfulness zo sterk in is. Bewustwording creëren, aha-momenten beleven én integreren, zodat je ze daadwerkelijk in je leven gaat toepassen.

Baken van kracht, liefde en licht

We zijn zelf nog altijd dankbaar voor het moment dat we op een belangrijk kruispunt gekozen hebben voor de weg naar binnen, de weg naar het hart. En zeker ook dankbaar voor alle mensen die ons hierin ondersteund hebben. Dankbaar voor de inzichten op het gebied van voeding, de opschoning in de familielijnen, de bevrijding van de stem, het gebruiken van de bewuste ademhaling, expressie door middel van dans, communicatie met het Hogere en alle verdere ondersteuning en (complementaire) zorg wat ons naar onze innerlijke kracht heeft geleid. Wat nu vertrouwen en stabiliteit geeft in deze roerige tijd.

Ook al zijn de deuren van het Breathfulness Center nu even fysiek gesloten voor workshops, trainingen en opleiding, de online deur blijft geopend. Zodra het licht op groen staat, gaan alle deuren weer open en staan we weer klaar om je ook met onze workshops, Retreat en opleiding te ondersteunen om alle veranderingen te verhelderen en te integreren.

Samen met alle anderen die werkzaam zijn in de complementaire zorg willen we bijdragen aan groei en bewustwording in deze wereld.

Focus niet op wie je was, maar focus op wie je kunt zijn.

Focus niet op wat er niet is, maar focus op wat mogelijk is.

 Lees ook het artikel De andere kant van angst (inclusief diverse praktische tips voor de weg naar binnen) en het artikel Het Corona virus, een crisis of een kans?.