Bedrijven & coaches - van maatwerk tot opleiding - Breathfulness Center

Ook voor bedrijven het onzichtbare zichtbaar maken

Iedereen heeft een visie en missie die vorm mag krijgen in ambitie, of het nu over iets kleins gaat, misschien betrekking heeft op een hobby, of dat het grootse ideeën zijn binnen een bedrijf. Het ontdekken en leven van deze talenten en ambitie kun je realiseren als er aandacht is voor de mens als coach en de mens achter de werkgever en werknemer.

In essentie is al er zoveel informatie, kennis en creativiteit aanwezig bij mensen, dat nieuwe kennis, informatie of methoden minder toevoegen dan ze beloven. De reeds aanwezige kennis en creativiteit komt er in de praktijk nog onvoldoende uit. Zowel uit onze eigen jarenlange praktijkervaring als uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat Breathfulness het oplossingsgericht denken en het creatief denken vergroot. Door ons wordt niet een methode of werkwijze geïmplementeerd, maar gaat het juist om de weg naar binnen in jezelf en daar de eigen aanwezige kennis en creativiteit te vinden. Mensen bewust maken, stimuleren en ze een weg laten ervaren die inspireert, opent en tot diepgaande inzichten en verandering leidt. Onze visie is dat daarom Breathfulness binnen bedrijven, naast preventie en ziekteverzuim, ook een duurzame tool op het gebied van mens- en teamontwikkeling is. Wil je meer hierover weten, neem dan contact met ons op.

We hebben inmiddels onze diensten geleverd aan de volgende bedrijven:

Maatwerk coaching voor particulieren en bedrijven (inclusief ziekteverzuim en preventie)

Daarnaast passen we ook specifiek maatwerk coachingtrajecten toe, die heel succesvol blijken te zijn door de combinatie van verschillende invalshoeken die in dit traject ingezet worden (mentale coaching, lichaamswerk, opstellingen, karaktertypologie Enneagram en Breathfulness). Een diepte investering die leidt tot een langdurig rendement.

Voor coaches: vanuit passie en bezieling doen wat van je van binnenuit voelt.

Je niet meer langer laten leiden door ‘gewoonten’, patronen en overtuigingen als ‘dit geeft geen zekerheid‘, ‘dit gaat me niet lukken‘, maar doen wat je al langer vanuit je hart wil doen. We bieden je mogelijkheden om ervaringen op te doen en je professie uit te breiden. De opleiding biedt uitdagingen om te groeien door elkaar te ontmoeten, te inspireren, te delen en te doen wat elkaar voedt en blij maakt. We zijn dynamisch, omdat we zoveel mogelijk mee willen gaan in wat deze veranderde tijd van ons vraagt. We dagen je uit om naast je opgedane kennis en ervaringen de verbinding met je hart en je innerlijk weten te versterken en deze als kompas te gebruiken voor je keuzes, handelingen en acties: luisteren naar je innerlijke stem, coachen vanuit je hart en handelen vanuit liefde met het totaalconcept van Breathfulness: de 4 pijlers (ademhaling, voeding, beweging en ontspanning) en de 3 uitgangspunten (zelfgenezend vermogen, zelfverantwoordelijkheid en holistisch).

Als je al eerder opleidingen gevolgd hebt, zul je gaan ervaren dat deze opleiding de integratie is van alles wat je al ervaren hebt en weet. Velen die de opleiding gevolgd hebben geven als feedback dat alles wat in deze opleiding naar voren komt het eerdere tot een geheel maakt en dat vanuit het perspectief van Breathfulness en de reis van je ziel er een grote meerwaarde ontstaat voor hun huidige praktijk. Het maakt de puzzel compleet. De energie van de weg van Breathfulness werkt helend, verruimend en voelt als een samensmelting van voelen met een diep innerlijk weten: het is thuiskomen bij een verlangen om jezelf in de wereld neer te zetten en bij te dragen aan alle veranderingen die plaatsvinden, op weg naar een nieuwe aarde.

Nieuwe vorm van opleiden
De huidige veranderende en ontwakende tijd vraagt om een andere manier van begeleiden en opleiden. Voor ons is opleiden het met elkaar delen en benutten van (kosmische) kennis, ervaringen en innerlijk weten op een inspirerende en dynamische manier. De inspirerende opleiding Breathfulnesscoach is ook voor coaches, therapeuten en deskundigen die al werkzaam zijn in het veld. Een opleiding waarin aandacht is voor de gehele mens: ziel, hart, hoofd en lichaam en is gericht op een totale beleving en integratie.