Breathfulness Center - Breathfulness Center

Vanaf het moment dat we de ingeving over Breathfulness in februari 2012 ontvingen en er tot onze verbazing achter kwamen dat dit nog niet bestond, zijn we aan de slag gegaan om de essentie van Breathfulness te ontdekken en vorm te geven.  Al snel voelden we dat dit veel meer was dan een nieuwe ademhalingsvorm, en heeft het de nodige tijd gekost om de volle omvang te bevatten en te doorleven. Gedurende de afgelopen 5 jaar hebben we diverse methoden en werkwijzen die we gebruikten losgelaten om ons helemaal te kunnen richten op Breathfulness, wat inmiddels ons levenswerk geworden is.

In het 16-jarig bestaan van InsideOut hebben we veel ‘laagjes van onszelf af kunnen pellen’ om steeds meer tot de kern te komen en onze essentie naar buiten te brengen. Het is nu tijd om dit ook terug laten komen in de naam van ons centrum.

Ons centrum heet nu Breathfulness Center.

Qua inhoud, plaats en wie wij zijn blijft het zoals het is. We blijven dezelfde diensten bieden, want al deze elementen zijn de laatste jaren al meegegroeid in de ontwikkeling. Al hebben we de afgelopen zomer wel benut om ook de buitenkant van ons centrum in een nieuw ‘jasje’ te steken.

Het Breathfulness Center is een warme liefdevolle plek om thuis te komen bij jezelf. Een veilige plaats waar alles mag zijn zoals het nu is, om je weer te kunnen herinneren wie en wat je in essentie bent en de band met je ware natuur te herstellen.

Door onze jarenlange ervaring en ‘studie aan de levensschool’ weten we waar je doorheen gaat als je jezelf wilt vrijmaken van de beschermingsmechanismen die je opgebouwd hebt om je ware natuur te beschermen, omdat we er zelf ook geweest zijn. Als ‘levensbegeleiders’ is onze begeleiding erop gericht om te weten wanneer we er moeten zijn, maar ook wanneer we ruimte moeten geven voor je eigen ervaring.

De liefdevolle professionele begeleiding in ons centrum is ervoor eenieder – jong en oud, man en vrouw – en erop gericht om te kunnen accepteren wat was en is, weer verbinding te voelen met jezelf. De verbinding herstellen met jezelf betekent dat je hier mag zijn, van jezelf kan houden, de verantwoordelijkheid neemt voor je eigen leven en kracht voelt om te durven vertrouwen op je innerlijke stem. Gaan doen waar je blij van wordt en vervulling ervaren in wat je doet.

Kortom leven vanuit hart en ziel.

Kom ervaren wat de diepere boodschap is en te ontdekken wat de angst en misschien de weerstand om te veranderen je willen vertellen.

Geef ruimte aan het verlangen dat in je zit. Leven vanuit je ware natuur en alle gevoelens die je ervaart op jouw manier laten stromen.

De uitkomst is zelfrealisatie: Authentiek – Krachtig – Zelfbewust en dat is waar wij met jou voor gaan!