Het ademen dat we binnen Breathfulness toepassen is ook zeer geschikt voor baby’s en kinderen. Voor baby’s geldt dat we ze al vrij snel na de geboorte kunnen behandelen: het versterkt de aarding en helpt bij baby’s die problemen hebben in hun buikgebied of veel huilen.

De aarde ondergaat grote veranderingen en daar wil ik graag bij helpen. Enthousiast en met een open hart vol liefde begin ik aan mijn reis naar de aarde. Ik verbind me met mijn toekomstige ouders en met mijn lichaampje wat aan het groeien is in de baarmoeder. Mijn taak, die eerst zo eenvoudig en veilig leek, blijkt soms helemaal niet zo eenvoudig te zijn, want er is op aarde veel disbalans, verdriet en angst wat me een onveilig gevoel geeft. Daardoor ga ik signalen afgeven om deze disbalans zichtbaar te maken, om mijn hart open te kunnen houden en mijn licht en liefde te laten zien.

Geboorte

De geboorte is een intense ervaring, het is de overgang van het beschermde leven in de baarmoeder naar het leven daarbuiten. Voor het eerst zuurstof in de longen, ander licht, geluid, vreemde energieën, etc. Tevens is het de overgang van leven in eenheid en onvoorwaardelijke liefde naar leven in de dualiteit met beperking en voorwaardelijkheid. Tijdens de geboorte is de energie erg hoog en komt er bij moeder en kind een natuurlijke oerkracht vrij waardoor deze ervaring heel bekrachtigend, verbindend en betekenisvol kan zijn. Het legt de basis voor je bestaansrecht en een oervertrouwen in jezelf en het leven.

Er kunnen echter dingen ‘mislopen’ die je komst en beginperiode op de wereld onveilig maken. Dit kan ontstaan tijdens de zwangerschapsperiode wanneer de moeder (ouders) iets heftigs meemaken. Het kan ontstaan wanneer de bevalling moeizaam loopt, bijvoorbeeld als de moeder zich onveilig voelt en bang is, het kind in stuit ligt of de geboorte medisch wordt en de baby bijvoorbeeld snel gehaald moet worden met een tang, vacuümpomp of een keizersnede. Zo’n plotseling ingrijpen kan zelfs leiden tot een traumatische ervaring. Maar ook het niet op de buik kunnen liggen bij de moeder vanwege de couveuse kan als traumatisch ervaren worden. In de beginperiode van het leven kan het ontstaan door de heftige gifstoffen in de vaccinaties.

Behandeling

Bij de moeder spelen haar eigen geboorte, de relatie tot haar moeder, en haar houding ten aanzien van deze verandering ook een grote rol. Het bepaalt de mate waarin ze aanwezig kan zijn en afgestemd op het kind. Ook als de ouders zelf veel pijn meedragen uit het verleden wordt door de baby gevoeld. Baby’s die om wat voor reden dan ook een moeilijke start of iets heftigs hebben meegemaakt voelen zich onveilig en zijn vaak niet geaard of uit balans en ontwikkelen een vorm van angst of teleurstelling in de het leven. Ze zijn onrustig of huilen veel en als ouder voel je dat de baby zich niet fijn voelt. Voor de baby voelt het dan veiliger om zijn licht terug te trekken en lijkt wel gezond, maar niet helemaal aanwezig. Hierdoor gaat hij ook niet in totale verbinding met zichzelf, zijn ouders en zijn omgeving.

Het is dan niet zozeer een trauma, maar een verwonding wat kan leiden tot gevoelens van niet welkom zijn, geen plek op aarde hebben, dromen en afgesplitst zijn van het lichaam. Daardoor kunnen overtuigingen ontstaan als ‘niemand zit op mij te wachten’, ‘ik moet erg mijn best doen om er te mogen zijn, ‘ik moet mijn plek verdienen’ en de levensenergie wordt teruggetrokken. Als dit niet gezien wordt ontstaat aanpassing in gedrag en zorg dragen voor de ander om toch de liefde, aandacht en waardering te krijgen die zo nodig zijn.

De verwondingen kunnen er in de kindertijd toe leiden dat er aangepast gedrag gaat plaatsvinden, uitend in zich terugtrekken of juist overheersend gedrag.

Ademsessies met baby’s en kinderen zijn erop gericht om deze verwondingen te helen, waardoor ze het gevoel hebben dat ze er onvoorwaardelijk mogen zijn, hun eigen plekje hebben, zich veilig en beschermd voelen, zich gezien en gehoord voelen en bovenal kind mogen zijn.

Voor baby’s geldt dus dat we ze al vrij snel na de geboorte kunnen behandelen om hun ervaringen die ze opdoen en opgedaan hebben (de geboorte is de grootste levensverandering die een mens ervaart) op een juiste wijze te integreren in hun leven. Door ze heel bewust, liefdevol en zacht in contact te brengen met hun ademhaling en deze te openen, ervaren ze (on)bewust dat het contact met hun innerlijk centrum een belangrijke schakel is in hun reis die ze hier op aarde begonnen zijn. Het geeft een belangrijke basis van waaruit ze mogen gaan opgroeien, de wereld te ontdekken en zichzelf in de komende jaren vorm gaan geven, geheel vanuit hun eigen authenticiteit. Het versterkt de aarding en helpt baby’s die bijvoorbeeld problemen hebben in hun buikgebied of veel huilen.

Kinderen van deze tijd

Veel kinderen van deze tijd zijn hoogsensitief en voelen heel veel. Hun hart is open, ze zijn helder en hun zintuigen zijn sterk actief, waardoor ze snel disbalansen signaleren. Er onvoorwaardelijk mogen zijn is heel belangrijk voor ze. Wanneer er iets onverwachts of onveiligs gebeurt kan er een reactie of terugtrek beweging ontstaan die invloed heeft op hun verdere leven en pas later in het (volwassen)leven zichtbaar wordt.

Kindercoaching

Met onze kindercoaching richten we ons op specifieke aspecten als:

  • leerproblemen, stress voor spreekbeurten en proefwerken;
  • kunnen omgaan met anderen en je plaats in groepen durven en kunnen innemen;
  • met alle impulsen, indrukken en prikkels kunnen omgaan
  • slaapproblemen, angstige gedachten, niet om kunnen gaan met gevoelens als boosheid;
  • ADHD, ADD, autisme, etc.

Tevens kijken we naar de boodschap van de kinderen voor de ouders, want kinderen zijn immers een spiegel.