Actualiteit en nieuwsfeitjes

Korte interessante items uit het dagelijks leven en het nieuws

17-06-2019 Het is niet intenser dan wat je al draagt

Weer vijf dagen innerlijke reizen begeleiden van deelnemers aan de Retreat. Met de harmoniserende ademhaling als belangrijkste tool voor integratie van de verkregen bewustwording en inzichten. De adem brengt je naar je binnenwereld, naar je essentie. Daar waar je bezieling, passie, talenten en kwaliteiten liggen. Maar waarover ook nog lagen liggen van nog niet geheelde kindpijn en verwondingen. Velen denken dat het te intens is om dit aan te gaan, maar is nooit groter dan je al draagt. Alleen in het dagelijks leven wordt het door onderdrukking en negeren minder gevoeld, althans dat denkt men. Echter, de energie die daaraan besteed wordt, kost meer dan het aan te gaan. Daarom de harmoniserende ademhaling als bevrijding voor deelnemers aan de Retreat.

12-06-2019 Slachtoffergedrag

Slachtoffergedrag is heel menselijk. We laten het allemaal bij momenten zien. Erachter ligt een diepe leegte die vraagt om liefde, aandacht en waardering. De andere zijde is dadergedrag. Ook dat is menselijk en laten we op momenten zien, want een slachtoffer wordt ook dader en een dader wordt ook slachtoffer. Beide zijn een schaduwzijde, onze donkere kant. Het is tijd voor Face it. Zie het onder ogen. Je mag het niet meer uit de weg gaan. Het is een roep om jouw licht. Het is een deel van jou wat gezien, gevoeld en getransformeerd wil worden. Keer je er niet meer van af, maar kijk er in liefde naar. Communiceer met dit deel van jezelf en vraag wat het nu nodig heeft.

10-06-2019 De grilligheid van het weer

Het weer kiest grillig zijn eigen weg. Steeds minder te voorspellen. Is dat ook niet zo met het leven? De bedoeling van de voorspelbaarheid wegnemen is meer leven in het nu. Gedachten en beelden creëren de toekomst, maar vastzitten in oude gedachten en beelden zorgt ervoor dat het contact met je lichaam minder is. Het voelen wordt overschaduwd door gedachten. Leven in het nu is niet zonder toekomst, het vraagt wel om een focus. Maar leven in het nu is in contact zijn met wat er op dit moment is. Ervaren wat er nu gebeurt. Dan ga je meer zien wat het huidige moment allemaal in zich heeft, wat het te bieden heeft. Dat de regen of onweer van vandaag ook een waardevolle kant heeft, want de regen voedt de planten en bomen. En als je in de regen durft te lopen (dan wel zonder paraplu) spoelt het jou ook nog schoon😊.

08-06-2019 De verkeerde diagnose

Burn-out is door de WHO officieel erkend als een beroepsziekte. Burn-out kan nu officieel als diagnose vastgesteld worden. Echter, de verwachting is dat in minstens 30% van de situaties de verkeerde diagnose gesteld zal worden, omdat er geen sprake is van een burn-out, maar van een bore-out. Bij een bore-out kunnen fysiek dezelfde klachten ervaren worden, maar de oorzaak ligt er niet in dat je over je grenzen bent gegaan. Je bent juist ver weg van je grenzen. Je ervaart geen uitdaging meer, je verveelt je. Het is boring geworden. Bij een burn-out is je energie helemaal op, terwijl bij een bore-out je energie niet meer kan stromen door de overtuigingen en patronen waarin je vastzit. Het vraagt om een andere aanpak. Lees op deze site de artikelen over bore-out, wat het is en vooral hoe je er uit komt.

03-06-2019 De valkuil van waarom-vragen

Er zijn twee soorten Waarom-vragen. Waarom in de zin van: ‘Hoe komt het dat …?’ Dan vraag je naar de oorzaak en kijk je naar het verleden. Of ‘Waarom doe je dat?’, dan vraag je naar het doel, de betekenis, de reden en kijk je naar de toekomst.

Als het antwoord op je waarom-vraag een inzicht oplevert is de volgende stap dat je deze bewustwording in de ervaring gaat brengen. De valkuil is dat je nieuwsgierig blijft, verder gaat zoeken door opnieuw een waarom-vraag te stellen. Door steeds opnieuw waarom-vragen te stellen, verdwaal je in je hoofd. Je komt dan terecht in een cirkel van waarom-vragen. Voor integratie is het juist nodig dat je het inzicht gaat ervaren. Je heelt en groeit als de verkregen bewustwording toegepast wordt in je leven. Heling vindt plaats nadat de bewustwording beleefd en geleefd wordt. 

02-06-2019 Projecties helen

In relaties en in de verbinding met de ander kom je onvermijdelijk projecties tegen. Projecties zijn gevoelens, pijnlijke ervaringen, delen van jezelf die je nog afwijst. Delen die je in jezelf niet erkent en toelaat en via je omgeving gespiegeld krijgt.

Wat je in de ander ziet en afwijst is iets wat je ook in jezelf afwijst. Wat je afwijst in jezelf is niet zomaar verdwenen, maar scheidt zich af en verdwijnt naar je onderbewuste. Daar leeft het in het donker een eigen leven.  Als beschermer voor dit afgescheiden pijnlijke deel treedt de criticus naar voren, die gaat strijden, vergelijken en voorwaarden stellen aan liefde. Wanneer je de projecties kunt doorzien vanuit je hart ontstaat er ruimte voor acceptatie en onvoorwaardelijkheid en kan dit afgescheiden deel weer in het licht gezet worden.