1+1=3 - Breathfulness Center

Hoe diep je gaat heeft met denken niets te maken
hoogstens met een wil.
En het voelt alsof ik weet waar ik heenga.
Het leidt me in het donker
en het spot met mijn verstand.
Hier sta ik met mijn uitgestoken hand.
Blof

 

Jezelf zien zoals je werkelijk bent

Veel vraagstukken, patronen en (lichamelijke en/of mentale) klachten die een rol spelen in het leven zijn terug te leiden naar je oorspronkelijke gezin of zelfs naar generaties daarvoor. Alles is met elkaar verbonden. Hemel en aarde, lichaam en geest, heden en verleden. Van generatie op generatie worden allerlei overtuigingen, patronen, trauma’s, conditioneringen, misvattingen, ziektes en emoties doorgegeven. Bij de geboorte verbind je je met je ouders en de familielijnen, met hun krachten, maar ook met hun beperkende patronen en verwondingen. Als kind zoek je veiligheid, liefde, aandacht en waardering. Als je vergeten bent dat dit al in jezelf zit, zul je alles doen wat nodig is om dit van de ander te krijgen, door bijvoorbeeld teveel te gaan zorgen of teveel verantwoordelijkheid nemen. Zo ontstaan vervormde relaties, ofwel verstrikkingen. Bouw je beschermlagen op tegen de pijn en het gemis en wat je nog niet verwerkt hebt werkt nog steeds door in je relaties die je nu hebt. Hoe je hierop reageert heeft te maken met het kind in jezelf – heeft dit kind nog verwondingen of behoeften, of mag het er niet eens zijn? Misschien was je al heel vroeg een mini-volwassene, waardoor er weinig ruimte was voor creativiteit, spontaniteit, dromen en plezier.

Het gaat verder dan alleen individueel. De wereld om je heen is een grote spiegel, een reflectie.

Relaties zijn er ook om je bewust te maken van deze verwondingen, verstrikkingen en oude pijn.

Durf jij in de spiegel te kijken? Als je de spiegels als een reflectie – boodschap – van je eigen binnenwereld kunt zien, kun je verder kijken dan degene die de boodschap brengt. Je reageert dan niet meer op de boodschapper, maar ontvangt de boodschap.

Dat geeft ruimte voor jezelf én de ander. Het direct (af)reageren op elkaar komt tot een eind en eenieder kan steeds meer zichzelf zijn, want het spel van aanval-verdediging heeft zijn betekenis verloren. Het gaat dan niet meer op het level van de mind en persoonlijkheid, maar kunnen elkaar steeds meer zien, waardoor het spel doorzien wordt. De verdedigingsmuur, die voorheen diende als bescherming en ook zorgt voor afsluiting van het hart, brokkelt af.

Dan ontstaat er ruimte om vanuit openheid – kwetsbaarheid – bij jezelf naar binnen te gaan en te ontdekken en te herinneren wie je werkelijk bent en mag zijn.

De dynamiek van het gezin

Iedereen wil liefde, aandacht en waardering. Wat doe jij om liefde, aandacht en waardering te krijgen?

Op vele momenten in je leven ben je dit waarschijnlijk buiten jezelf gaan zoeken. Eerst bij je ouders, later bij je partner en uiteindelijk misschien wel bij je kinderen. Dit is niet verwonderlijk, het lijkt een ‘normale weg’ te zijn, maar er komt een moment dat je erachter komt dat dit niet de juiste weg is. De ander kan je zoektocht liefde, aandacht en waardering niet invullen c.q. jij kunt deze niet ontvangen zolang je liefde, aandacht en waardering niet aan jezelf kunt geven en jezelf gunt.

De mensen waar je heel nauw mee verbonden bent – je partner, kinderen, ouders, broers en zussen – vertegenwoordigen een intensere spiegel en zullen eerder delen in jouw raken die om aandacht (liefde) vragen en nog heling nodig hebben.

Soms is dat lastig om te zien, soms ook heel pijnlijk. Te zien dat de partner of misschien wel juist de kinderen, vanuit een groot loyaliteitsbesef, de leegte zijn gaan invullen. De leegte in jezelf, de leegte in de relatie en de leegte in het leven.

 

Voel je niet schuldig, ook dit zo mens-eigen. Alleen nu het besef oppakken dat je andere keuzes wilt gaan maken. Keuzes om iedereen weer op de ‘juiste plaats’ te zetten en ook zelf je eigen plaats in het (familie)systeem in te nemen. Dan komt er balans in jezelf en in de relatie met de ander.

Om kinderen vertrouwen in zichzelf te laten krijgen, moet je naar jezelf kijken, want zoals jij wilt dat zij gelukkig zijn, willen zij jou ook gelukkig zien. Als je jezelf niet geeft wat je werkelijk nodig hebt en waar nodig beperkende familiepatronen niet doorbreekt, zal het kind stagneren in zijn of haar ontwikkeling en voor jou gaan zorgen.

Alles komt samen

Het vraagt om moed om verder te kijken, maar er is een diep verlangen dat nu roept om werkelijk te kunnen gaan leven: vrij voelen, vanuit passie creëren en vreugde uitstralen!

Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de dierbaren om je heen, zoals je partner en kinderen. Gun het jullie allemaal en neem de stap. Verbeter de wereld en begin bij jezelf, maar stop daar niet. Kijk ook naar de dierbare wereld om je heen en gun het jullie samen om volgende stappen in je leven te maken.

Daar willen wij graag een rol in vervullen. Tijdens de individuele consulten kijken we over de grens van het eigen individu met gebruikmaking van opstellingen. We kijken naar de samenhang, de onderlinge relaties, we kijken naar afhankelijkheden en verstrikkingen, om uiteindelijk iedereen op de juiste plaats te krijgen in het familiesysteem.

Als verdieping hebben we onze driedaagse trainingen specifiek voor vrouwen en specifiek voor mannen, omdat zowel vrouw en als mannen specifieke thema’s hebben die tijdens deze driedaagse geheeld kunnen worden. Onder agenda kun je alles lezen over deze driedaagse.

Uiteindelijk mag het ook samenkomen en daarvoor organiseren we ook driedaagse voor relaties – voor relaties waarvan beiden de bovenstaande driedaagse gevolgd hebben en zich in de relatie driedaagse nog intenser met elkaar willen gaan verbinden.

Nieuwsbrief

In een van onze nieuwsbrieven schreven we over persoonlijk groeien door relaties.

De tegenstrijdigheid in de titel is juist de kracht van de stelling. Mensen zijn van nature sociale wezens die graag ergens bij willen horen en relaties ‘nodig hebben’ op hun levenspad. Niet iedereen zal dit misschien direct herkennen, sommigen zeggen zelfs als ze bezig zijn met persoonlijke ontwikkeling, dat je niemand nodig hebt en dat je het allemaal uit jezelf moet halen, maar dat is toch tekort door de bocht.

Lees meer in de Nieuwsbrief 2017 04 Persoonlijk groeien door relaties.

Aanvraag consult

 

Verification